previous pauseresume next

ارزیابی اثر تجویز متیل دوپا در دوران بارداری بر روی حافظه رت های نوزاد در ماههای اول تا سوم بعد از تولد، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم سارا ملاعلی اکبری از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «ارزیابی اثر تجویز متیل دوپا در دوران بارداری بر روی حافظه رت های نوزاد در ماههای اول تا سوم بعد از تولد» که با راهنمایی آقایان: دکتر علی حسینی شریف اباد و دکتر محمد ربانی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۴۴۰۰ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

متیل دوپا یک درمان شناخته شده برای فشار خون حاملگی است که به طور متداول در چندین کشور با این هدف استفاده می شود. اثر احتمالی متیل دوپا روی فعالیت های رفتاری نوزادانی که در طول دوره جنینی در معرض این دارو قرار گرفتند مطالعه نشده است. در این مطالعه اثر احتمالی تجویز متیل دوپا در بارداری بر روی حافظه رت های نوزاد در سنین رشد بررسی می گردد. به گروه های ۸ تایی رت های باردار نژاد ویستار mg/kg۴۰۰ متیل دوپا یا حامل از طریق داخل صفاقی به صورت روزانه از روزهای ۱۴ تا ۲۱ بارداری تزریق شد و سپس حافظه ی فضایی رت های نوزاد نر ۱،۲ و ۳ ماه پس از تولد با تست تشخیص شی جدید مورد ارزیابی قرار گرفت. معیار تشخیص (d2)، معیار یادآوری (R)و فرکانس اکتشاف شی جدید (FB)در فاز T2به عنوان فاکتور های موثر بر حافظه استفاده شدند.

نتایج نشان داد تجویز روزانه mg/kg۴۰۰ متیل دوپا به مادران یک هفته قبل از زایمان شاخص های d2،Rو FBرا در ت­های نوزاد ۲ و ۳ ماهه در مقایسه با گروه کنترل کاهش می دهد. در نوزادان ۱ ماهه این اختلاف دیده نشد. همچنین در رت های بالغ دریافت کننده ی متیل دوپا نیز در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری در فاکتورهای موثر بر حافظه وجود نداشت.

یافته ها نشان داد رت­های نوزادی که در طول دوره جنینی در معرض متیل دوپا قرار گرفته­اند در سنین رشد دچار اختلالات شناختی می­شوند. همچنین میزان افزایش حافظه در این رت­ها نیز در مقایسه با گروه کنترل از روند آهسته­تر پیروی می­کند.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.