previous pauseresume next

بررسی اثر ویتامین B6 بر عملکرد منتخبی از داروهای ضد افسردگی در تست افسردگی و وسواس موش سوری، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عموی دانشکده، خانم اطهر کوچک از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی اثر ویتامین B6بر عملکرد منتخبی از داروهای ضد افسردگی در تست افسردگی و وسواس موش سوری» که با راهنمایی خانم دکتر آزاده مصری پور و آقای دکتر ولی اله حاج هاشمی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۴۶۹۹ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

ویتامین B6کوفاکتور آنزیم های مختلفی می باشد، که بر تعدادی از نوروترانسمیترهای مغز از جمله نوراپی نفرین و سروتونین اثر می گذارد. از آنجایی که این نوروترانسمیترها بر خلق و خو اثر می گذارند، هدف از این مطالعه، بررسی اثر ویتامین B6در همراهی با کلومیپرامین، فلوکستین و ونلافاکسین در افسردگی و وسواس می باشد. از موش هایی با وزن۳۰-۲۵ گرم استفاده شد. در تست شنای اجباری دو پارامتر زمان شروع بی حرکتی و مدت زمان بی حرکتی در ۴ دقیقه پایانی تست به عنوان مدلی از افسردگی اندازه گیری شد و در تست دفن تیله از شمارش تعداد تیله هایی که بیش از دو سومش دفن شده به عنوان مدل وسواس در موش استفاده شد. ویتامین B6با دوز mg/kg۱۰۰ به صورت داخل صفاقی به موش ها برای ۶ روز متوالی تزریق شد و در روز آخر داروهای ضد افسردگی تزریق شد. بعد از گذشت ۳۰ دقیقه از آخرین تزریق، آزمایش های مربوطه صورت گرفت. مدت زمان بی حرکتی در گروه های ویتامین B6+فلوکستین در مقایسه با فلوکستین دیده نشد. همچنین فلوکستین زمان شروع بی حرکتی در گروه های ویتامین B6+کلومیپرامین 
(۱۵ ±۱۴۱ ثانیه ) و ویتامین B6+ونلافاکسین (۱۵ ±۱۱۶ ثانیه )کاهش یافت، اما در مقایسه با داروی تنها تفاوت معنی داری نداشت. فلوکستین در کاهش رفتار دفن تیله بسیار موثر بود (۴ ±۹۵%). ولی استفاده همزمان آن با ویتامین B6+  اثر بیشتری ایجاد نکرد. بنابراین ویتامین B6  به عنوان افزودنی بی ضرر و موثر در اختلال وسواس برای پاسخ بهتر داروها می تواند پیشنهاد شود.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.