previous pauseresume next

بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر روی آنمی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه: مرور سیستماتیک و فرا تحلیل، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

            به گزارش روابط عمومی دانشکده، آقای محمدجواد نوروزی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی اثر پنتوکسی فیلین بر روی آنمی در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه: مرور سیستماتیک و فرا تحلیل» که با راهنمایی خانم ها: دکتر شیرین سادات بدری، دکتر آوات فیضی و دکتر مژگان مرتضوی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۲۹۳۲۴۲ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

به دلیل دارا بودن خواص ضد التهابی و اثرات مفید درمانی، می توان پنتوکسی فیلین را به عنوان یک داروی با ارزش در درمان بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیه (CKD)معرفی کرد. اگر چه، تصیم گیری در خصوص تجویز این دارو جهت درمان برخی مشکلات ناشی از نارسایی کلیه از جمله آنمی، باید بر اساس نتایج حاصل از مطالعات باشد. لذا ارزیابی اثر پنتوکسی فیلین در درمان آنمی ناشی از CKDبه کمک انجام یک مرور نظام مند و متاآنالیز می تواند در تعیین ارتباط بالینی مطالعات انجام شده با سیر بهبود بیماری کمک کننده باشد.

این مطالعه­ ی مروری، با هدف جمع آوری و آنالیز شواهد موجود در مورد اثرات مثبت احتمالی تجویز داروی پنتوکسی فیلین در بهبود آنمی ناشی از CKDانجام گرفت. نتایج این متاآنالیز نشان داد که تاکنون شواهد قابل توجهی که تایید کننده­ی فواید تجویز پنتوکسی فیلین برای درمان آنمی بیماران CKDباشد، در دست نیست. هر چند که این استنباط از چند مطالعه­ ی کوچک و ناهمگون و بر اساس بیومارکرهای جایگزین (و نه اصلی)مرتبط با آنمی، اتخاد گردیده است. بنابراین انجام مطالعات بیشتر و با طراحی قدرتمندتر با هدف بررسی پیامدهای متمرکز بر شرایط بالینی بیمار لازم است تا نقش بالقوه­ ی پنتوکسی فیلین در بهبود پیامدهای مرتبط با آنمی در جمعیت بیماران CKDرا به وضوح روشن سازد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.