previous pauseresume next

بررسی میزان پیشگیری از ترومبو آمبولی وریدی و میزان تبعیت از گایدلاین ACCP در بیماران بستری در بخش های داخلی بیمارستان الزهرا(س) اصفهان، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم عطیه علی یارسامانی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی میزان پیشگیری از ترومبو آمبولی وریدی و میزان تبعیت از گایدلاین ACCPدر بیماران بستری در بخش های داخلی بیمارستان الزهرا(س) اصفهان» که با راهنمایی خانم ها: دکتر سارا موسوی و دکتر الهام کلانتری انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۸۶۸ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

ترومبو آمبولی وریدی (VTE)یکی از مشکلات شایع بیماران مدیکال، حین و بعد از دوران بستری در بیمارستان می باشد. مطالعات قبلی نشان داده است که تنها یک سوم از بیماران مدیکال با ریسک بالای ترومبوآمبولی وریدی، پروفیلاکسی مناسب VTEرا دریافت کرده اند. بدین منظور هدف کلی گایدلاین های معتبر از جمله گایدلاین ACCP، کاهش میزان بروز ترومبوآمبولی وریدی می باشد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی وضعیت پروفیلاکسی VTEدر بین بیماران مدیکال بستری در بیمارستان آموزشی الزهرا (س) می باشد.

این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی و مقطعی به منظور ارزیابی پروفیلاکسی VTEبر روی بیماران بستری در بخشهای داخلی بیمارستان الزهرا(س) اصفهان به مدت ۶ ماه در نبمسال دوم سال ۱۳۹۳ انجام گرفت. تعداد ۱۰۰ بیمار وارد مطالعه شدند که بر اساس طبقه بندی ریسک فاکتور VTE، ۱۸ بیمار در دسته ی ریسک پایین، ۳۰ بیمار در دسته ی ریسک متوسط و ۴۷ بیمار در گروه ریسک بالا قرار گرفتند. بر طبق گایدلاین، ۶۶% بیماران، پروفیلاکسی مناسب دریافت نمی کردند و در بین بیماران با ریسک بالا تبعیت از گایدلاین برای پروفیلاکسی VTE، در پروفیلاکسی دارویی ۱۰۰% و برای پروفیلاکسی مکانیکی ۵% بود.

در این مرکز پروفیلاکسی VTEدر بین بیماران با ریسک بالا کمتر از حد توصیه شده و از طرفی در بین بیماران با ریسک پایین نیز بیشتر از میزان توصیه شده استفاده می شود. از این رو می بایست راهکاری جهت افزایش آگاهی و بهبود پروفیلاکسی VTEارائه شده و تدوین گایدلاین منطقه ای یا کشوری برای پروفیلاکسی VTE، پیشنهاد می شود.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.