previous pauseresume next

برگزاری آزمون ارزیابی و ارتقاء سطح دانش فنی پرسنل داروخانه های آموزشی دانشکده داروسازی و علوم دارویی

    به گزارش روابط عمومی دانشکده، آزمون ارزیابی و ارتقاء سطح دانش فنی تکنسین های دارویی داروخانه های آموزشی دانشکده روز چهارشنبه ۹۵/۱۲/۱۸ در کلاس شهید خرازی برگزار گردید.

جناب آقای دکتر محمد سلطانی مدیر محترم داروخانه های آموزشی در خصوص اهداف و انگیزه برگزاری این آزمون ها اظهار داشت: با توجه به حساسیت و ویژگی خاص داروخانه های آموزشی که به لحاظ رسالت آموزش دانشجویان داروسازی و همچنین توزیع داروهای خاص و تخصصی به وجود آمده است، برگزاری امتحانات دوره ای برای تکنسین های داروخانه های آموزشی به جهت ارزیابی سطح دانش فنی و مهارتی آنها امری لازم و ضروری می باشد.

دکتر سلطانی سپس افزود: کسب نمرات برتر در آزمون ها نه تنها موجب ادامه فعالیت افراد در مجموعه داروخانه ها می شود بلکه تشویق نیز به همراه دارد و همچنین افرادی که طی آزمون های مختلف حد نصاب نمره لازم را کسب ننمایند از ادامه فعالیت آنها جلوگیری بعمل خواهد آمد.

 
 
 

ورود کاربر