previous pauseresume next

برگزاری دوره تربیتی آموزشی فرصت پرواز

در افتتاحیه این دوره آقای منصوری، مسئول قرارگاه شهید زین الدین ناحیه بسیج دانشجویی از اهمیت دوره های تربیتی تشکیلاتی و نقش آنها در رشد و تربیت کادر انقلابی سخنرانی نموده و  سپس خانم دکتر شعربافچی زاده عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در باب مقدمات نظام سلامت و همچنین اهداف نظام سلامت، کارکردهای آن ،ساختار نظام سلامت و اجزای سازنده ی این نظام توضیحات مبسوطی ارائه نمودند.

 
 
 

ورود کاربر