previous pauseresume next

برگزاری کارگاه¬های آموزشی «مهارت¬های زندگی» در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

سرکار خانم دکتر شیرین ­سادات بدری معاون محترم فرهنگی دانشجویی دانشکده و مسئول برگزاری کارگاه مذکور، در خصوص اهداف برگزاری این گونه جلسات اظهار داشتند: مباحث روان شناسی مثبت از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و می تواند در سلامت کارکنان در محیط خانواده نقش به سزایی را ایفا نماید. وی ضمن اشاره به ارتباط تنگاتنگ جامعه موفق با خانواده سالم و مثبت اندیش افزودند: با توجه به وجود مشکلات و مسائل مختلف در محیط کار و لزوم آموزش مهارتهای زندگی، ضروری است از ظرفیت­های اصول روان شناسی خانواده در راستای رضایت اعضای خانواده استفاده گردیده و به کمک این آموزه­ها بین کار و زندگی شخصی تعادل برقرار سازیم.

معاون محترم فرهنگی دانشکده در پایان سخنان خود بیان داشتند: با توجه به استقبال همکاران از کارگاه­های فوق ­الذکر انشاءا... سعی بر این خواهد بود که این جلسات در آینده به طور منظم ادامه یابد.

 
 
 

ورود کاربر