previous pauseresume next

برگزاری کارگاه «رمز هویت یابی»

دکتر پورشانظری ضمن اشاره به علت بی انگیزه بودن و وجود پیش زمینه های گوناگون در پیدایش افسردگی، هدفمند بودن و برنامه ریزی دقیق را از مهمترین راههای موفقیت و دستیابی به هدف نهایی و غالب شدن بر بی انگیزگی و افسردگی دانسته و اظهار داشتند: خودشناسی مقدم برانگیزه و هدفمندی می باشد.

استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه در ادامه سخنان خود رموز هویت یابی را تفکر نقادانه، ترک وابستگی، رهایی از شهوات، دوری از تعصب، تحقیق مبتنی بر عقل و دل، شناخت خطاهای حسی و حقیقت جویی در برابر مصلحت اندیشی دانستند و در پایان سخنرانی، برای هویت یابی جوانان و از بین رفتن شکاف بین نسلها، حاضرین در جلسه را به دعا فراخوانده و سپس به سوالات دانشجویان پاسخ لازم ارائه نمودند.

سرکار خانم دکتر بدری معاون محترم دانشجویی فرهنگی دانشکده در خصوص برگزاری کارگاه فوق اظهار داشتند:            دانشجویان در مرحله گذار بین سنت و مدرنیته اساساً نمی دانند کدام را برگزینند تا به وسیله آن هویت خود را باز یابند و در چنین فضایی برای هویت یابی دچار سردرگمی های دلهره­ آور می شوند .عضو محترم هیات علمی دانشکده داروسازی برگزاری اینگونه کارگاه ها را یکی از مهمترین ابزارهای کمک به مددجویان هویت یابی دانستند و ادامه جلسات مذکور را لازم بر شمردند.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.