previous pauseresume next

برگزاری کارگاه های روش تحقیق، جستجو در بانک های اطلاعاتی و مدلاین

به گزارش روابط عمومی کمیته پژوهش های دانشجویان دانشکده داروسازی، این کمیته به منظور آشنایی دانشجویان با لزوم و اهمیت پژوهش و روند اجرای یک طرح پژوهشی به برگزاری کارگاهی با عنوان روش تحقیق، جستجو در بانکهای اطلاعاتی و مدلاین در تاریخ های ۲۳، ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری در محل سایت دانشکده اقدام نمود.

خانم مهسا بهزاد مسئول محترم روابط عمومی کمیته در خصوص نحوه برگزاری این کارگاه اظهار داشت: با توجه به نیاز سنجی بعمل آمده و لزوم آشنایی دانشجویان با مباحث فوق الذکر کمیته پژوهش های دانشجویان مصمّم به برگزاری دوره آموزشی مذکور گردید که با استقبال دانشجویان مواجه شد.

در پایان برگزاری کارگاه به پذیرفته شدگان در آزمون، گواهی شرکت در کارگاه اعطاء گردید.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.