previous pauseresume next

برگزاری گارگاه آشنایی با طراحی پرایمر و طراحی ژن

مسئول روابط عمومی انجمن ایفسا اظهار داشت: این کارگاه توسط کمیته آموزش ایفسا به منظور آشنایی دانشجویان با پایگاه های اطلاعاتی و سایت های معتبر مرتبط با بیوتکنولوژی، مباحث تئوری مربوط به پروتئین و آمینواسیدها، طریقه­ ی تبدیل توالی های پروتئینی به توالی نوکلئوتیدی با استفاده از نرم افزار، استفاده از آزمایشگاه مجازی آنلاین، مبحث مربوط به کلون کردن و تکثیر ژن به صورت تئوری، تعریف پرایمر و اهمیت آن، استفاده از نرم افزار ساخت پرایمر مناسب برای توالی فرضی و استفاده از نرم افزار vectorتشکیل شد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.