previous pauseresume next

تهیه و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی قرص های سریع باز شونده در دهان ملوکسیکام با استفاده از سیستم های پراکنده جامد این دارو، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم زهرا شورمیچ از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «تهیه و بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی قرص های سریع باز شونده در دهان ملوکسیکام با استفاده از سیستم های پراکنده جامد این دارو» که با راهنمایی خانم دکتر آزاده طاهری بروجنی و آقای دکتر علیرضا همایونی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۲۹۴۰۳۴ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

ملوکسیکام به عنوان یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی با مهار آنزیم COXشناخته می شود. مطالعات مختلفی نشان می دهد که این دارو به عنوان یکی از درمان های اصلی آرتریت روماتوئید و استئوآرتریت می باشد. این دارو دارای مشکلاتی همچون محلولیت کم در آب، و شروع اثر آهسته می باشد. تولید سیستم پراکنده جامد از ملوکسیکام روش مناسبی برای افزایش محلولیت و کاهش زمان شروع اثر این دارو می باشد. قرص سریع باز شونده در دهان شکل دارویی مناسبی برای استفاده درافراد سالخورده با بیماری استئوآرتریت که در بلع مشکل دارند نیز می باشد. سیستم های پراکنده جامد از ملوکسیکام و پلوکسامر به نسبت های (۱، ۵/۰، ۲۵/۰) از دارو به حامل به روش ذوب تهیه شد. پس از حل شدن کامل دارو در پایه مذاب و اطمینان از اختلاط کامل، به میزان ۱ برابر وزن داروی اضافه شده کولیدون به حامل مذاب اضافه شد و مخلوط حاصله بر روی آب –یخ سرد شد تا توده یکنواختی حاصل شود.

نتایج مطالعه نشان داد که تهیه قرص های سریع باز شونده در دهان از سیستم پراکنده جامد ملوکسیکام می تواند روش مناسبی برای افزایش محلولیت و کاهش شروع اثر داروی کم محلول ملوکسیکام، همچنین راه مناسبی برای تجویز دارو در افراد سالخورده با مشکل بلع باشد.

 

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.