previous pauseresume next

درباره کتابخانه

 

 

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (همراه آئین نامه)

 

تاریخچه کتابخانه

رشد و گسترش کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در حال حاضر از الزامات حیاتی هر موسسه علمی و دانشگاهی است. کتابخانه دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال ۱۳۴۸ فعالیت خود را آغاز نموده و از سال ۱۳۷۵ به محل فعلی انتقال یافت هم اکنون کتابخانه با ساختمانی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع در چهار طبقه ابتدای درب ورودی دانشکده قرار دارد.

طبقه زیرزمین سایت دانشکده، به مساحت ۱۸۰ متر مربع از ۱۰۰۰ متر مربع

طبقه همکف سالن مطالعه خواهران و برادران ، ۱۸۰ متر مربع از ۱۰۰۰ متر مربع

طبقه اول بخش امانت و مرجع؛ طبقه دوم بخش مجلات (فارسی و لاتینپایان نامه ها و مجموعه ارزشمند chemical abstracts و اطلاع رسانی می باشد.

فعالیت دانشکده داروسازی عمدتاً در زمینه تهیه و تامین آخرین اطلاعات مهم بصورت تهیه کتب و نشریات و CD و بانکهای اطلاعاتی ...... در رشته های : بیوتکنولوژی دارویی، بیوشیمی، داروسازی بالینی ، شیمی دارویی، فارماسیوتیکس، فارماکوگنوزی، فارماکولوژی و سم شناسی می باشد.

کتابخانه در حال حاضر با ۶ نفر پرسنل در دو نوبت کاری (صبح و عصر) از ساعت ۳۰ :۷ لغایت ۱۹ به دانشجویان و اعضاء هیئت علمی و ......... سرویس دهی می نماید.

 

کتابخانه دانشکده داروسازی زیر مجموعه معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی می باشد.

 

بخش امانت

بخش امانت کتابخانه در طبقه اول مستقر گردیده است. در مخزن مذکور تعداد ۱۲۵۸۹ کتاب فارسی و ۱۳۹۷۸ کتاب لاتین موجود است و در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد. سیستم جستجو امانت کتابخانه دانشکده داروسازی اتوماسیون بوده و به وسیله نرم افزار جامع کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجراء می گردد.

در حال حاضر تمامی کتب موجود در کتابخانه دانشکده داروسازی و مراکز و دانشکده های دیگر علوم پزشکی قابل جستجو در برنامه جامع پارس آذرخش می باشد.

عضویت دانشجویان جدید الورود در هر سال تحصیلی به صورت جمعی از طریق لیست ارسالی دانشجویان ثبت نامه شده از سوی معاونت محترم آموزشی دانشگاه به کتابخانه مرکزی انجام خواهد شد. بدیهی است فعال سازی کارت پس از دریافت لیست مذکور امکان پذیر می باشد.

مدت اعتبار کارت عضویت کتابخانه مرکزی دانشگاه برای دانشجویان برابر با مدت اعتبار کارت دانشجویی آنان خواهد بود. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان می توانند با درخواست کتبی و موافقت دانشگاه خود و ارائه به کتابخانه مرکزی دانشگاه طرف مقابل به صورت اتوماسیون به عضویت کتابخانه های هر دو دانشگاه در آیند و از منابع موجود استفاده نمایند.

همکاران بخش امانت:

سرکار خانم ناهید کمالی

سرکار خانم فرزانه زرمهر

سرکار خانم فاطمه شریح اصفهانی

جناب آقاي جديدي

وه استفاده از بخش امانت

جهت بهره وری بهینه از خدمات این بخش، توجه اعضای محترم را به نکات ذیل معطوف می دارد:

•  نحوه تنظیم و استقرار کتابهای داخل قفسه بر اساس نظام رده بندی LC/‎NLM می باشد مخزن کتابخانه بصورت قفسه باز ( open stock ) اداره می گردد.

•  به منظور بازیابی کتابهای مورد نظر ضمن مراجعه به کتابخانه و دریافت مشخصات کتاب از بخش جستجوی اطلاعات، می توانید با استفاده از تابلوهای راهنمای نصب شده بر روی قفسه ها، کتاب مورد نظرتان را پیدا نمایید.

•  در صورت انتخاب کتاب و سپس انصراف از امانت گرفتن آن، چنانچه محل چیدن کتاب را دقیقاً نمی دانید آن را در کنار قفسه قرار دهید.

•  بعد از انتخاب کتاب مورد نیاز، به متصدی امانت مراجعه نمایید و پس از انجام مراحل ثبت از طریق سیستم بار کد آن را دریافت کنید.

•  کتاب فقط به صاحب کارت امانت داده می شود. در صورت تخلف به مدت ۱۵ روز از دریافت کتاب محروم خواهد شد و در صورت تکرار، پس از سه نوبت کارت عضویت با اطلاع به کتابخانه مرکزی مسدود خواهد شد.

•  اگر کتاب مورد نظر شما موجود نیست، حتما آن را در لیست سفارش ثبت کنید تا در اسرع وقت تهیه گردد.

فرم پیشنهاد خرید کتاب ، نشریات و سایر منابع  

 

 

 

•  هر کس اعم از اینکه عضو باشد یا نباشد می تواند با رعایت مقررات از کتابخانه استفاده نماید، ولی مدارک فقط به اعضای کتابخانه امانت داده می شود.

•  چنانچه مدرکی بیش از یک متقاضی داشته باشدف کتابدار بخش امانت میتواند مدت امانت را کاهش دهد

•  امانت گیرنده می تواند مدت امانت را با اطلاع کتابدار مسئول بخش امانت تمدید نماید، مشروط بر این که دیگری متقاضی آن مدرک نباشد.

۱۰- انجام کارهای مغایر با محیط کتابخانه چون خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات و عدم رعایت سکوت توسط استفاده کنندگان ممنوع می باشد.

۱۱- چنانچه امانت گیرنده، مدرکی را گم نماید، باید اصل همان مدرک را تهیه و هزینه آماده سازی آن را که توسط رئیس کتابخانه تعیین می شود بپردازد.

تذکر: از دانشجویان تقاضا می گردد از خط کشیدن و رنگی نمودن خطوط کتاب و جدا کردن صفحات و پاره کردن عکسهای مندرج در کتاب های امانت گرفته شده جدا خودداری نمایند در صورت مشاهده طبق آئین نامه دانشگاهی اقدام خواهد شد.

۱۲- به منظور فراهم کردن امکان استفاده سایر افراد از منابع کتابخانه ها مدت و تعداد امانت در مورد کتب اصلی ( original ) و تخصصی جدید هر رشته و همچنین کتب مرجع ( References ) بر حسب صلاحدید کتابدار مسئول کتابخانه تعیین می شود. تشخیص و تعیین این نوع منابع به عهده مسئول بخش امانت و مرجع کتابخانه می باشد.

۱۳- با توجه به سیستم باز مخزن کتابخانه از بردن لوازم شخصی (کیف، کتاب، جزوه و ...) به مخزن کتابخانه خودداری فرمایید.

فعالیتهای دوره ای :

وجین: به طور عمده با هدف حذف منابع بدون استفاده و بازکردن جا برای کتابهای جدید انجام می شود.

ضوابط و معیارهای وجین مجموعه: منابعی که مورد استفاده قرار نمی گیرند و یا منابعی که از آنها بیش از حد لزوم نسخه نگهداری در مجموعه وجود دارد کتابهایی که از نظر محتوا کهنه شده اند و ویرایش های قدیمی هستند.

سیاهه برداری: برای چک کردن موجود قفسه و مشخص نمودن منابعی که به هر دلیل از مجموعه خارج شده و بازگردانده نشده اند در دوره های زمانی معین فهرست موجودی با موجودی قفسه باید چک شود.

اهدا: منابع اهدایی به کتابخانه در صورت مفید بودن و علمی بودن جهت ثبت به کتابخانه مرکزی فرستاده می شود.

جایگزینی: منابعی که استفاده زیادی دارند در صورت مفقود شدن با درخواست جدید جایگزین می شوند.

بخش مرجع

در این بخش حدود ۱۹۰۰ جلد کتاب مرجع شامل فرهنگ ها، دایره المعارف ها، سرگذشت نامه ها، کتب خطی و دیگر کتب نگهداری می شود. بخش مرجع کتابخانه اغلب پاسخگوی مراجعان به کتابخانه و راهنمای آنان در رسیدن به منابع و حتی پاسخ های مورد نیاز آنان است. با پیشرفت جوامع به سوی صنعتی شدن و افزایش مشغله های روزمره از یک طرف و افزایش حجم اطلاعات و مشکل تر شدن دستیابی به اطلاعات مورد نظر در بین حجم زیاد اطلاعات از طرف دیگر، کتابخانه ها به چاره جویی پرداختند تا ضمن صرفه جویی در وقت مراجعه کننده ، اطلاعات مرتبط و مناسب نیز در اختیار آنان گذاشته شود.

کتابدار مرجع موظف است خواسته های مورد نظر مراجعه کننده به بخش مرجع را دریابد و در صورت لزوم نحوه ی سئوال را با یک سری کلید واژه های قابل جستجو تبدیل کند تا مسئله مورد جستجو واضح و روشن شود و سپس راهبرد مناسبی برای تسهیل بازیابی مطلب مورد نظر در پیش گیرد.

هیچ یک از منابع مرجع امانت داده نمی شوند، اما کپی و تکثیر آنها در کتابخانه امکان پذیر است.

 

بخش سفارشات

از جمله وظایف کتابخانه انتخاب و تهیه مواد کتابخانه است به گونه ای که بتواند برای هر یک از مراجعان به کتابخانه مفید و ارزشمند باشد در انتخاب کتاب اصول کلی وجود دارد که برای هر نوع کتابخانه عملی و لازم است اما در کتابخانه دانشگاهی انتخاب کتاب بر پایه اهدافی صورت می گیرد که عبارتند از :

•  کمک به برنامه درسی در سطحی وسیع برای گروهای مختلف آموزشی

•  کمک به آموزش و پژوهش در سطحی عالی و تخصصی

•  کمک به تحقیقات کادر آموزشی در سطحی گسترده و تخصصی

وسایل انتخاب کتاب علاوه بر نقد و بررسی های کتاب و کتابشناسیهای مختلف، کاتالوگ های تخصصی کارگزاران و ناشران است. توسعه مجموعه مرهون همکاران، اعضاء هیات علمی با کتابخانه و گردآوری کلیه منابع وسیع سفارشی و انتخاب کتاب است.

خرید و سفارش کلیه کتابها و مجله های فارسی توسط کتابخانه داروسازی و سفارش و تهیه ژورنالهای خارجی بصورت متمرکز در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی انجام می گیرد. بعد از انتخاب و تهیه کتاب، کتابهای خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی ثبت و فهرستنویسی می شوند و اطلاعات هر کتاب وارد کامپیوتر می شود. آماده سازی (چسباندن بر چسب به عطف کتاب و بارکد به پشت جلد) توسط کتابداران کتابخانه انجام می شود و آماده برای استفاده مراجعان می شود.

بخش دیداری و شنیداری: در این بخش تعداد قابل توجهی CD و فیلم های آموزشی در زمینه موضوعی داروسازی و برنامه های کامپیوتری که بعضاً با کتاب همراه است موجود می باشد و مراجعین می توانند در هر مرتبه تعداد ۲ سی دی به مدت ۲۴ ساعت امانت ببرند.

 

بخش مجلات فارسی و لاتین و اطلاع رسانی

بخش مجلات دانشکده داروسازی دارای ۱۹۰ عنوان مجله معتبر انگلیسی زبان (حدود ۲۷۰۰۰جلدکه در حال حاضر اشتراک ۴۸ عنوان آن ادامه دارد و ۳ عنوان مجله فارسی مشترک و مجموعه نفیس (۲۰۰۰-۱۹۰۷) chemical abstract فعالیت خود را به طور مستمر ادامه می دهد. کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می توانند با در دست داشتن کارت دانشجویی و دانشجویان سایر دانشگاههای دولتی با ارائه معرفی نامه معتبر از دانشگاه مربوطه از خدمات این بخش استفاده نمایند. مدارک موجود در این بخش از کتابخانه خارج نمی شود. مراجعه کنندگان می توانند شماره مجله مورد نظر در لیست مربوطه پیدا کنند و بعد از انتخاب موضوع، آدرس مقاله مورد نظر را که شامل: سال انتشار، جلد و شماره ملجه می باشد، به مسئول قسمت مجلات تحویل دهد. دانشجویان در این بخش به رایانه های متصل به اینترنت دسترسی دارند و به جستجو و تحقیق در سایت های علمی و کتابهای الکترونیکی می پردازند.

 

 

بخش پایان نامه ها

این بخش محل نگهداری و خدمات دهی ۲۵۵۲ پایان نامه های دکترای داروسازی و ۱۰۷ پایان نامه Ph.D است و ۱۰۹ پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد این پایان نامه ها در بانک اطلاعاتی کتابخانه های علوم پزشکی اصفهان قابل جستجو می باشد.

با توجه به عدم امانت پایان نامه های مربوطه به مراجعه کنندگان به این بخش باید مطالعه و استفاده خود را در این بخش انجام داده و پس از پایان کار خود مدارک مورد استفاده را با کتابدار بخش تحویل نمایند.

به منظور استفاده هر چه بهتر از محیط کتابخانه و حفظ اموال آن استفاده کنندگان موظف به رعایت مواردی از جمله سکوت مطلق، مطالعه به صورت انفرادی، به همراه داشتن کارت عضویت کتابخانه و رعایت شئونات اسلامی می باشند.

نحوه استفاده از بخش پایان نامه ها، مجلات و CAS

۱- مجلات ، پایان نامه ها و CAS در اختیار دانشجویان و مراجعه کنندگان قرار می گیرد و آنها می توانند در محیط کتابخانه از این منابع استفاده نمایند و به هیچ وجه نباید از کتابخانه خارج گردد.

۲- منحصرا از مقالات مجلات کتابخانه، مقدمه و منابع پایان نامه ها فتوکپی گرفته می شود.

۳- دانشجویان در این بخش به رایانه های متصل به شبکه دسترسی دارند و به جستجو و تحقیق در سایتهای علمی و کتابخانه های الکترونیکی می پردازند.

۴- کتابخانه های کشور می توانند توسط فرم مخصوص امانت بین کتابخانه ای و یا ارسال ایمیل درخواست مقاله نمایند. مقالات درخواستی در اسرع وقت به آدرس متقاضیان ارسال می گردد.

 

همکاران بخش مجلات و پایان نامه ها و اطلاع رسانی

 

سرکار خانم فهیمه السادات کسایی

سرکار خانم فاطمه وحید

سركار خانم مراتب

 

بخش اطلاع رسانی

این بخش با هدف توسعه سیستمهای اطلاع رسانی پزشکی ظرف مدت دو ماه با بهره گیری از کادر مجرب و جمع آوری امکانات فعالیتهای خود را آغاز کرده است.

در این واحد مراجعین می توانند از شبکه داخلی مدلاین، IPA و CAS و ............. استفاده نمایند. در حال حاضر واحد اطلاع رسانی دانشکده داروسازی دارای ۷ دستگاه کامپیوتر می باشد که دانشجویان داروسازی و دانشجویان عضو دفتر استعداد های درخشان می توانند در سایت اطلاع رسانی دانشکده طبق مقررات استفاده نمایند.

 

اهداف کتابخانه

کتابخانه عبارت است از مرکزی از افراد و مجموعه ای از کتب و وسایل مورد نیاز تشکیل شده و ضرورتاً دارای تشکیلات و هدف است. هدف را در کتابخانه اصلاح تفکرات، اعتقادات، باورها و فرهنگ مردم تشکیل می دهد که توسط دولت تدوین شده اند.

احداث و تشکیل کتابخانه دارای ضوابطی است که رعایت این ضوابط در کتابخانه، کتابخانه را به درجه استاندارد نزدیک می کند.

سازمان کتابخانه نیز مانند همه سازمانها دارای ویژگیهای خاصی است که عبارتند از :

هدفمند بودن/ ساختار سازمانی/ قانونمند بودن/ ارتباطات سازمانی

در حقیقت هدف از تشکیل کتابخانه را باید همگانی کردن امر مطالعه، تحقیق و پژوهش با حداقل هزینه برای تمام اقشار جامعه در نظر گرفت در این صورت زمینه شکوفایی افراد مستعد فراهم شده و به جای این که اخبار و اطلاعات سینه به سینه منتقل شود از طریق کتابخانه که مرکزی است معتبر به سمع و آگاهی مردم می رسد. از طرفی کتابخانه هر چقدر گسترده تر و کاملتر شود به ناچار علمی تر و تخصصی تر خواهد شد که در این صورت کارایی بالاتری خواهد داشت.

اهداف کتابخانه پشتیبانی از اهداف آموزشی و پژوهشی و فرهنگی دانشگاه و تامین نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و سایر کاربران می باشد.

بکارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و تکنولوژی های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات و افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات می باشد.

اهداف بلند مدت:

۱- گردآوری مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی و تخصصی و مرجع در زمینه های فعالیت دانشگاه و دانشکده و ارتقای سطح کیفی و کمی آن در جهت پاسخ گویی هر چه بیشتر به نیاز مراجعان

۲- گردآوری و سازمان دهی مجموعه از کتب، نشریات ادواری، مواد دیداری و شنیداری، پایان نامه ها و سایر مواد و منابع مورد نیاز برنامه های آموزشی و طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی

۳- گردآوری و سازماندهی مجموعه ای از منابع مرجع و عمومی و تخصصی

۴- تهیه راهنماها و بروشورهایی به منظور آگاه کردن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات کتابخانه

۵- تدوین و اجرای برنامه های آموزشی استفاده از کتابخانه برای دانشجویان جدید الورود

۶- سازمان دهی موثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن

۷- استخدام بکارگیری نیروهای ماهر و متخصص و تلاش برای رشد و ارتقای سطح علمی آنان

۸- گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت های کتابخانه و گزارش آن به مقام مافوق

۹- مبادله منابع و مدارک علمی تخصصی با مراکز علمی و فرهنگی و موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی

۱۰- تشکیل نظام شبکه ای اطلاع رسانی در داخل دانشگاه و همکاری با شبکه های اطلاع رسانی سایر دانشگاهها و موسسات

 

خط مشی مجموعه سازی کتابخانه داروسازی

رسالت کتابخانه دانشگاهی در هر جا حمایت از برنامه های آموزشی و پژوهشی آن سازمان می باشد بنابراین کتابخانه باید مجموعه از مطالب مورد نیاز سازمان را در بر گیرد به گونه ای که همزمان با تحول و تغییر در برنامه ها و فعالیتها مجموعه کتابخانه نیز متحول و گسترش یابد.

از طرفی کتابخانه باید منابع لازم جهت پاسخگویی به نیازهای آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی دانشجویان و اعضاء هیئت علمی را فراهم نماید.

بر این اساس کتابخانه داروسازی بر پایه خط مشی مطرح در این آئین نامه تلاش می کند مجموعه ای کیفی و متناسب با نیاز جامعه کتابخانه تهیه نماید.

۱- لیست عناوین منابع بر اساس پیشنهاد اعضاء هیئت علمی و مدیر گروههای دانشکده و یا پیشنهاد دانشجویان و با نظارت مسئول کتابخانه تهیه می شود.

۲- کتاب های جدید اکثراً کتب لاتین علمی در رابطه با هفت گروه آموزشی دانشکده هستند.

۳- در اولویت دوم خرید کتب فارسی می باشند که مولف آن اساتید خود دانشکده هستند

۳- از کتابهایی که خواننده زیاد دارد نسخ تکراری تهیه می شود.

۴- در تهیه منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریه ، CD ، جزوه و ) مجموعه مرتبط با موضوع، نام و گرایش کتابخانه مورد توجه قرار می گیرد

۵- در صورت مراجعه برای درخواست کتب معارف و تاریخ و دیگر موضوعات عمومی آنها را به کتابخانه هایی که این کتب را دارند و تخصصی این موضوعات هستند راهنمایی می کنیم.

۶- انتخاب و تهیه کتب بیشتر از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انجام می گیرد

 

 

 

 

ن

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.