previous pauseresume next

دعوت به همکاری اعضای محترم هیات علمی

بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشکده داروسازی البرز در نظر دارد برای تکمیل کادر هیات علمی خود از بین متقاضیان گذراندن تعهد خدمت با گرایش های ذکر شده در جدول زیر عضو هیات علمی بپذیرد. لذا متقاضیان می توانند رزومه خود را به ایمیل دانشکده داروسازی البرز ارسال نمایند.

آدرس ایمیل دانشکده داروسازی البرز: pharmacy@abzums.ac.ir

ردیف

گرایش

تعداد

جنسیت

۱

مدیریت و اقتصاد دارو

۲ نفر

مرد/ زن

۲

شیمی دارویی

۲ نفر

مرد/ زن

۳

داروسازی بالینی

۲ نفر

مرد/ زن

۴

فارماکوگنوزی

۱ نفر

مرد/ زن

۵

فارماکولوژی و توکسیکولوژی

۲ نفر

مرد/ زن

 

 

 
 
 

ورود کاربر