previous pauseresume next

طرح درس گروه داروسازی بالینی و خدمات دارویی

طرح درس گروه داروسازی بالینی نیمسال  اول ۹۳-۹۴

        آزمايشگاه بيوشيمي عملي ۱

        بيوشيمي پایه

        بيوشيمي بالینی

        بيوشيمي پیشرفته

        مواد معدني اصلي و كمياب

        ویتامین ها ونقش متابولیکی آنها

 

طرح درس گروه داروسازی بالینی نیمسال دوم ۹۳-۹۴

بیوشیمی مولکولی (کارشناسی ارشد)

روش­های آزمایشگاهی و شناخت کار با دستگاهها (کارشناسی ارشد)

روش بیولوژی مولکولی (Ph.D)

بیوشیمی بالینی هورمون­ها (Ph.D)

کنترل متابولیکی و بیماریهای مادرزادی ((Ph.D

بیوشیمی پیشرفته (Ph.D)

هورمونهای بالینی

بیوشیمی ۲ دندانپزشکی

بیوشیمی پایه

بیوشیمی متابولیزم تغذیه

بیوشیمی بهداشت عمومی

تنظیم متابولیسم(Ph.D)

بیوشیمی مقدماتی رشته تغذیه

بیوشیمی پزشکی علوم آزمایشگاهی

بیوشیمی پرستاری

بیوشیمی شنوایی شناسی

 

طرح درس گروه داروسازی بالینی نیمسال  اول۹۵- ۹۶

 

كارآموزي داروخانة شهري ۱

        دارو درمانی بیماریها ۱

        دارو درماني بيماريهاي ۳

         فارماکوتراپی ۳

         فارماکولوژی بالینی پیشرفته۱

         داروشناسی بالینی سالمندی

         فارماکواپیدمیولوژی

         فارماکواپيدميولوژي آمار و روش تحقيق

         ارزیابی مقالات و نشریات علمی (ژورنالیسم پزشکی)

طرح درس نيمسال دوم۹۶- ۹۷

اخلاق در داروسازي

دارودرماني بيماريها۲

فارماکواپيدميولوژي

کارآموزی بیمارستانی

کارآموزي داروخانه شهري ۲

معاينه بدني و سيمولوژي ۱

طرح درس گروه داروسازی بالینی نیمسال دوم ۹۷-۹۸

 

اخلاق در داروسازی نیمسال اول ۹۸-۹۷

پاتوفیزیولوژی ۱ نیمسال اول ۹۸-۹۷

پاتوفیزیولوژی ۱نیمسال اول ۹۸-۹۷

دارو درمانی بیماریهای ۱ نیمسال اول ۹۸-۹۷

داروسازی بیمارستانی پیشرفته نیمسال اول ۹۸-۹۷

درمان شناسی پیشرفته ۲ نیمسال اول ۹۸-۹۷

سميولوژي و معاينه بدني نیمسال اول ۹۸-۹۷

فارماکواپیدمیولوژی نیمسال اول ۹۸-۹۷

فارماکوتراپی ۳ نیمسال اول ۹۸-۹۷

فارماکوکینتیک بالینی پیشرفته نیمسال اول ۹۸-۹۷

کارآموزی بیمارستانی بیوشیمی نیمسال اول ۹۸-۹۷

کارآموزی داروخانه بیمارستانی نیمسال اول ۹۸-۹۷

کارآموزی داروخانه شهری ۱ نیمسال اول ۹۸-۹۷

کارآموزی داروخانه شهری ۲ نیمسال اول ۹۸-۹۷

کارآموزی داروسازی بیمارستانی نیمسال اول ۹۸-۹۷

مدیریت و اقتصاد در داروسازی نیمسال اول ۹۸-۹۷

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.