previous pauseresume next

عضویت در کتابخانه

 

 

  1. شرایط و مدارك لازم جهت عضویت:

افراد واجد شرایط با ارائه مدارك مشروحه زیر به كتابخانه مرکزی می توانند به عضویت كتابخانه درآیند.

  • کلیه اعضای هیئت علمی و کارکنان پس از تکمیل فرم درخواست عضویت در کتابخانه مرکزی و ارائه آخرین حکم کارگزینی و یک قطعه عکس می توانند به عضویت کتابخانه مرکزی درآیند.
  • عضویت کلیه دانشجویان (کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری و مهمان) از طریق ارسال لیست توسط آموزش دانشگاه به کتابخانه مرکزی انجام می گردد.
  • بازنشستگان نیز می توانند با ارائه حکم بازنشستگی، یک قطعه عکس و تکمیل فرم درخواست عضویت، کارت کتابخانه مرکزی را دریافت نمایند.

تبصره: درصورت مفقود شدن كارت عضویت، فرد باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز مراتب را به کتابخانه مرکزی اطلاع دهد و با گرفتن برگه تسویه حساب از کتابخانه مرکزی نسبت به تکمیل آن اقدام نماید تا کارت المثنی برای وی صادر گردد.

 

اعتبار مدت عضویت و تمدید: 

  • اعضائ هیئت علمی و آموزشی ۵ سال و جهت تمدید اعتبار کارت عضویت ارائه فتوکپی آخرین حکم کارگزینی به کتابخانه مرکزی الزامی است.
  • دانشجویان دكتری، كارشناسی ارشد و كارشناسی: تا پایان دوره تحصیل و تا مادامیكه رسماً در مقطع تحصیلی مربوطه دانشجو محسوب شوند.
  • كاركنان: یک سال و جهت تمدید اعتبار کارت عضویت ارائه فتوکپی آخرین حکم کارگزینی به کتابخانه مرکزی الزامی است.

تبصره: تمامی افراد عضو در صورت اتمام تحصیلات یا كار خود موظف هستند كه طبق مقررات آموزشی دانشكده، با كتابخانه تسویه حساب نموده و كارت خود را به کتابخانه مرکزی تحویل دهند.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.