previous pauseresume next

فعالیتهای آموزشی گروه بیوشیمی

 

 

 

 

آموزش و تدریس:

·        تدريس دروس رشته‎هاي دكتراي حرفه‎اي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي

·        تدريس دروس رشته‎هاي تغذيه ،علوم آزمايشگاهي و ديگر رشته‎هاي کارشناسی علوم پزشكي

·        تدریس دروس آزمایشگاهی عملی و بالینی که بخش زیادی از آموزش های دروس بیوشیمی را تشکیل می دهد.

·        تدريس دروس رشته‎هاي تحصيلات تكميلي

·        راهنمایی پایان نامه های دانشجویان دکتری داروسازی

 

 
 
 

ورود کاربر