previous pauseresume next

فعالیتهای آموزشی گروه فارماکوگنوزی

 •  

 •  

 •  در بخش آموزش علاوه بر دروس مربوط به دوره  PhDفارماکوگنوزی، ارائه دروس زیر مربوط به دکترای عمومی داروسازی نیز بر عهده این گروه می باشد:

  ۱-  گیاهان داروئی (نظری و عملی)

  ۲- فارماکوگنوزی ۱و ۲ (نظری) و عملی

  ۳-  روش های آنالیز دستگاهی  (نظری و عملی)

  ۴- شیمی گیاهی

  ۵- کشت سلولهای گیاهی

  ۶- روش تفکر و پژوهش در داروسازی

   های آموزشی :

 • گیاهان دارویی (نظری و عملی
 • فارماکوگنوزی ۱و ۲ (نظری)   
 • فارماکوگنوزی عملی
 • فرآورده های بیولوژیک
 • بیوتکنولوژی دارویی
 • کشت سلولی
 •  
 
 
 

ورود کاربر