previous pauseresume next

مدیر گروه بیوتکنولوژی

نام و نام خانوادگی

علی جهانیان نجف­ آبادی

نام و نام خانوادگی به لاتین

Ali Jahanian-Najafabadi

مرتبه علمی

دانشیار

لاین تحقیقاتی

کاربرد سامانه سلولی در تولید و ارزیابی داروها

Email

 

 

تلفن دفتر/ فاکس

jahanian@pharm.mui.ac.ir

 

 

۳۷۹۲۷۰۵۶/ ۳۶۶۸۰۰۱۱

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.