previous pauseresume next

مدیر گروه داروسازی بالینی

نام و نام خانوادگی

رسول سلطانی

مرتبه علمی

دانشيار

لاین تحقیقاتی

ارزیابی فارماکوتراپیوتیک داروها

تلفن دفتر /فاکس

ایمیل

۰۳۱۳۷۹۵۷۰۶۷

soltani@pharm.mui.ac.ir

آدرس پستی گروه/دفتر

اصفهان-خیابان هزارجریب-دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده داروسازی-گروه داروسازی بالینی و خدمات دارویی

   
 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.