previous pauseresume next

معاونت مالي و اداري

معرفی معاونت پشتیبانی

 

 

 ۱-      نام و نام خانوادگی: محمود اعتباری۲

-      رشته تخصصی: توکسیکولوژی

۳-      مرتبه علمی: استادیار۴

۴-      ایمیل: etebari@pharm.mui.ac.ir-    

 ۵ -آدرس محل کار: اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، گروه فارماکولوژی و سم شناسی

۶- تلفن دفتر ریاست: ۷۹۲۷۰۰۱۷-      تلفن دفتر گروه: ۷۹۲۷۰۸۲۸-      سوابق تحصیلی:دکترای عمومی داروسازی: ۱۳۷۲ دانشکده داروسازی، علوم پزشکی تهراندکترای تخصصی در رشته توکسیکولوژی: ۱۳۸۰ دانشکده داروسازی، علوم پزشکی تهرانهیئت علمی مشمول: ۱۳۸۴-۱۳۸۰ دانشکده داروسازی، علوم پزشکی شیرازاستادیار گروه فارماکولوژی و سم شناسی: ۱۳۸۴ تا کنون۹-      برون داد پژوهشی:چاپ بیش از ۲۰ مقاله انگلیسی و فارسی در مجلات خارجی و داخلیشرکت و ارائه مقاله در کنگره و همایش های خارجی و داخلیسرپرستی بیش از ۱۰ پایان نامه دکترای عمومی داروسازی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی۱۰-   سوابق اجرایی:رئیس داروخانه های آموزشیمعاون آموزشی دانشکده داروسازی    

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.