previous pauseresume next

معرفی کتابخانه

 

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخچه کتابخانه

رشد و گسترش کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در حال حاضر از الزامات حیاتی هر موسسه علمی و دانشگاهی است. کتابخانه دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال ۱۳۴۸ فعالیت خود را آغاز نموده و از سال ۱۳۷۵ به محل فعلی انتقال یافت هم اکنون کتابخانه با ساختمانی به مساحت ۶۰۰ متر مربع در دو طبقه ابتدای درب ورودی دانشکده قرار دارد.

طبقه اول بخش امانت و مرجع؛ طبقه دوم بخش مجلات (فارسی و لاتینپایان نامه ها و اطلاع رسانی و همچنین سالن های مطالعه خواهران و برادران.

فعالیت دانشکده داروسازی عمدتاً در زمینه تهیه و تامین آخرین اطلاعات مهم بصورت تهیه کتب و نشریات و سی دی و بانکهای اطلاعاتی در رشته های : بیوتکنولوژی دارویی، بیوشیمی، داروسازی بالینی ، شیمی دارویی، فارماسیوتیکس، فارماکوگنوزی، فارماکولوژی و سم شناسی می باشد.

کتابخانه در حال حاضر با ۵ نفر پرسنل در دو نوبت کاری (صبح و عصر) در دو قسمت( امانت و مرجع) و( مجلات و پایان نامه ها) از ساعت ۳۰ :۷ لغایت ۱۹ به دانشجویان، اعضاء هیئت علمی،کارکنان و محققان سرویس دهی مینماید. همچنین سالن های مطالعه خواهران و برادران از ساعت ۷ لغایت ۲۱ مورد استفاده میباشد.

کتابخانه دانشکده داروسازی زیر مجموعه معاونت پژوهشی دانشکده داروسازی می باشد

بخش امانت :

بخش امانت کتابخانه در طبقه اول مستقر گردیده است. در مخزن مذکور تعداد ۱۲۸۱۴ کتاب فارسی و ۱۴۰۹۷ کتاب لاتین موجود است و در اختیار مراجعه کنندگان قرار می گیرد. سیستم جستجو امانت کتابخانه دانشکده داروسازی اتوماسیون بوده و به وسیله نرم افزار جامع کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اجراء می گردد.

در حال حاضر تمامی کتب موجود در کتابخانه دانشکده داروسازی و مراکز و دانشکده های دیگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قابل جستجو در برنامه جامع پارس آذرخش می باشد.

عضویت دانشجویان جدید الورود در هر سال تحصیلی به صورت جمعی از طریق لیست ارسالی دانشجویان ثبت نامه شده از سوی معاونت محترم آموزشی دانشگاه به کتابخانه مرکزی انجام خواهد شد. بدیهی است فعال سازی کارت پس از دریافت لیست مذکور امکان پذیر می باشد.

مدت اعتبار کارت عضویت کتابخانه مرکزی دانشگاه برای دانشجویان برابر با مدت اعتبار کارت دانشجویی آنان خواهد بود. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان می توانند با درخواست کتبی و موافقت دانشگاه خود و ارائه به کتابخانه مرکزی دانشگاه طرف مقابل به صورت اتوماسیون به عضویت کتابخانه های هر دو دانشگاه در آیند و از منابع موجود استفاده نمایند

بخش مرجع

در این بخش حدود ۲۰۶۰ جلد کتاب مرجع شامل فرهنگ ها، دایره المعارف ها، سرگذشت نامه ها، کتب خطی و دیگر کتب نگهداری می شود. بخش مرجع کتابخانه اغلب پاسخگوی مراجعان به کتابخانه و راهنمای آنان در رسیدن به منابع و حتی پاسخ های مورد نیاز آنان است. با پیشرفت جوامع به سوی صنعتی شدن و افزایش مشغله های روزمره از یک طرف و افزایش حجم اطلاعات و مشکل تر شدن دستیابی به اطلاعات مورد نظر در بین حجم زیاد اطلاعات از طرف دیگر، کتابخانه ها به چاره جویی پرداختند تا ضمن صرفه جویی در وقت مراجعه کننده ، اطلاعات مرتبط و مناسب نیز در اختیار آنان گذاشته شود.

کتابدار مرجع موظف است خواسته های مورد نظر مراجعه کننده به بخش مرجع را دریابد و در صورت لزوم نحوه ی سئوال را با یک سری کلید واژه های قابل جستجو تبدیل کند تا مسئله مورد جستجو واضح و روشن شود و سپس راهبرد مناسبی برای تسهیل بازیابی مطلب مورد نظر در پیش گیرد

بخش سفارشات

از جمله وظایف کتابخانه انتخاب و تهیه مواد کتابخانه است به گونه ای که بتواند برای هر یک از مراجعان به کتابخانه مفید و ارزشمند باشد در انتخاب کتاب اصول کلی وجود دارد که برای هر نوع کتابخانه عملی و لازم است اما در کتابخانه دانشگاهی انتخاب کتاب بر پایه اهدافی صورت می گیرد که عبارتند از:

   کمک به برنامه درسی در سطحی وسیع برای گروهای مختلف آموزشی-

 کمک به آموزش و پژوهش در سطحی عالی و تخصصی-

  - کمک به تحقیقات کادر آموزشی در سطحی گسترده و تخصصی

وسایل انتخاب کتاب علاوه بر نقد و بررسی های کتاب و کتابشناسیهای مختلف، کاتالوگ های تخصصی کارگزاران و  ناشران است.

توسعه مجموعه مرهون همکاران، اعضاء هیات علمی با کتابخانه و گردآوری کلیه منابع وسیع سفارشی و انتخاب کتاب است.

بخش دیداری و شنیداری

 در این بخش تعداد قابل توجهی سی دی و فیلم های آموزشی در زمینه موضوعی داروسازی و برنامه های کامپیوتری که بعضاً با کتاب همراه است موجود می باشد .

 

بخش مجلات فارسی و لاتین و اطلاع رسانی

بخش مجلات دانشکده داروسازی دارای ۱۸۱ عنوان مجله معتبر انگلیسی زبان می باشد و در حال حاضر با توجه به پیشرفت تکنولوژی فرم الکترونیکی مجلات از طریق سایت کتابخانه مرکزی مورد استفاده دانشجویان و محققان قرار می گیرد

 

بخش پایان نامه ها

این بخش محل نگهداری و خدمات دهی  تعداد ۲۴۹۶ پایان نامه های دکترای داروسازی و تعداد ۷۵ پایان نامه PHD و تعداد ۸۷ پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد.

 این پایان نامه ها در بانک اطلاعاتی کتابخانه های علوم پزشکی اصفهان قابل جستجو می باشد

 

اهداف و وظایف کتابخانه  دانشکده داروسازی

 

بخش اول : مقدمه

کتابخانه عبارت است از مرکزی از افراد و مجموعه ای از کتب و وسایل مورد نیاز تشکیل شده و ضرورتاً دارای تشکیلات و هدف است. هدف را در کتابخانه اصلاح تفکرات، اعتقادات، باورها و فرهنگ مردم تشکیل می دهد که توسط دولت تدوین شده اند.

احداث و تشکیل کتابخانه دارای ضوابطی است که رعایت این ضوابط در کتابخانه، کتابخانه را به درجه استاندارد نزدیک می کند .

سازمان کتابخانه نیز مانند همه سازمانها دارای ویژگیهای خاصی است که عبارتند از : هدفمند بودن/ ساختار سازمانی/ قانونمند بودن/ ارتباطات سازمانی

در حقیقت هدف از تشکیل کتابخانه را باید همگانی کردن امر مطالعه، تحقیق و پژوهش با حداقل هزینه برای تمام اقشار جامعه در نظر گرفت در این صورت زمینه شکوفایی افراد مستعد فراهم شده و به جای این که اخبار و اطلاعات سینه به سینه منتقل شود از طریق کتابخانه که مرکزی است معتبر به سمع و آگاهی مردم می رسد. از طرفی کتابخانه هر چقدر گسترده تر و کاملتر شود به ناچار علمی تر و تخصصی تر خواهد شد که در این صورت کارایی بالاتری خواهد داشت.

اهمیت و اعتبار هر نهاد آموزش عالی ،تا حد زیادی بر پایه چگونگی کتابخانه اش سنجیده میشود. هیچ دانشگاه یا دانشکده ای بدون داشتن کتابخانه ای مجهز نمیتواند کارایی مؤثری داشته باشد .

اهداف کتابخانه پشتیبانی از اهداف آموزشی و پژوهشی و فرهنگی دانشگاه و تامین نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و سایر کاربران می باشد. از این رو ،بایسته است که گام راهه های  مهم و خدمات آن برای خوانندگان ،پیوسته مورد بازبینی و بهکرد قرار گیرد.

 

بخش دوم : اهداف کتابخانه

۱- اهداف کوتاه مدت

۱-گردآوری مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی و تخصصی و مرجع در زمینه های فعالیت دانشگاه و دانشکده و ارتقای سطح کیفی و کمی آن در جهت پاسخ گویی هر چه بیشتر به نیاز مراجعان.

 ۲- گردآوری و سازمان دهی مجموعه از کتب، نشریات ادواری، مواد دیداری و شنیداری، پایان نامه ها و سایر مواد و منابع مورد نیاز برنامه های آموزشی و طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی.

۳- آماده سازی هر چه سریعتر و بهتر منابع کتابخانه جهت سویس دهی به مراجعین کتابخانه.

۴-تهیه راهنماها و بروشورهایی به منظور آگاه کردن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات کتابخانه.

۵- استخدام بکارگیری نیروهای ماهر و متخصص و تلاش برای رشد و ارتقای سطح علمی آنان.

 

 

۲- اهداف بلند مدت

۱- گردآوری و سازماندهی مجموعه ای از منابع مرجع و عمومی و تخصصی.

 ۲- تدوین و اجرای برنامه های آموزشی استفاده از کتابخانه برای دانشجویان جدید الورود.

۳-سازمان دهی موثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن.

۴-گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت های کتابخانه و گزارش آن به مقام مافوق.

۵-مبادله منابع و مدارک علمی تخصصی با مراکز علمی و فرهنگی و موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی.

۶-تشکیل نظام شبکه ای اطلاع رسانی در داخل دانشگاه و همکاری با شبکه های اطلاع رسانی سایر دانشگاهها و موسسات.

۷-  تقویت آموزش، پژوهش و فعالیتهای پژوهشی از طریق تهیه، توسعه و دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز دانشکده و مدیریت بهره برداری از این منابع.

۸-ارائه بهترین خدمات ممکن از جهت بهنگام بودن، دقیق بودن و کامل بودن به تمام مراجعان.

۹-دنبال کردن رویکردهای خلاق در ارائه خدمات و تهیه منابع و بکارگیری فناوری ها و منابع اطلاعاتی.

۱۰-روز آمد سازی پایگاههای اطلاعاتی کتب، مجلات، پایان نامه ها و منابع الکترونیکی موجود در کتابخانه.

 

بخش سوم : شرح وظایف کتابخانه

۱-     فراهم کردن ابزار و وسایل لازم برای دسترسی مراجعه کنندگان به منابع کتابخانه

۲-     راهنمایی مراجعه کنندگان

۳-     همکاری در انتخاب و تکمیل منابع

۴-     آماده سازی کلیه منابع کتابخانه در بخشهای مختلف

۵-     تهیه لیست کتابهایی که به صحافی یا مرمت نیاز دارند

۶-     وجین کردن مجموعه در مقطع زمانی لازم

۷-     تهیه و ارائه گزارشهای لازم درباره تمام اقداماتی که انجام شدهاست

۸-     امانت دادن، بازگشت و تمدید منابع

۹-     بررسی درخواست های مراجعه کنندگان در مورد رزرو کتاب

۱۰-   بررسی و تنظیم قفسه ها در زمانهای مورد نظر

۱۱-  پیگیری دیرکرد منابع به امانت گرفته شده توسط اعضاء کتابخانه

۱۲-  پاسخگویی به سئوالات مرجع مراجعین و راهنمایی آنان

۱۳-  ارائه کلیه خدمات در بخشهای مختلف کتابخانه

 

در این راستا کتابخانه دانشکده داروسازی  فعالیتهای خود را در به انجام رساندن کارکردهای دانشگاه هدایت می کند.

 

تماس با کتابخانه

 

آدرس:اصفهان-میدان آزادی-خیابان هزار جریب-دانشگاه علوم پزشکی اصفهان –دانشکده داروسازی و علوم دارويي–

 

کتابخانه داروسازی

 

تلفن:۰۳۱۳۷۹۲۷۰۳۱ بخش مخزن//تلفن بخش مجلات و پايان نامه ها ۰۳۱۳۷۹۲۷۰۳۲

 

کد پستی:۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

 

دور نگار:۶۶۸۰۰۱۱-۰۳۱۳

 

پست الکترونیک:

s.mousavi@pharm.mui.ac.ir

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.