previous pauseresume next

«بررسی اثر ضد التهابی عصاره هیدروالکلی میوه گشنیز (Coriandrum sativum) بر کولیت اولسروز ناشی از اسید استیک در رات» در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم بهاره حیدری از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی اثر ضد التهابی عصاره هیدروالکلی میوه های گشنیز (Coriandrum sativum) بر کولیت اولسروز ناشی از اسید استیک در رات » که به راهنمایی آقایان: دکتر محسن مینائیان و دکتر سید ابراهیم سجادی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۲۵۲۷ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

خواص ضد اسپاسم، آنتی اکسیدان، ضد التهاب و تعدیل کننده سیستم ایمنی میوه گشنیز (Coriandrumsativum) احتمال سودمندی این گیاه را در درمان بیماری های التهابی روده ممکن می سازد. به همین منظور در این بررسی اثر ضد اولسر این گیاه در یک مدل حیوانی القای کولیت مورد مطالعه قرار گرفت.

ابتدا عصاره هیدروالکلی گشنیز (mg/kg۱۰۰۰ ، ۵۰۰ و ۲۵۰ ) اسانس گشنیز (m 1/kg۱ ، ۵/۰ و ۲۵/۰ ) پردنیزولون (mg/kg۴)، و حامل داروها (mg/kg۲) از راه خوراکی و به مدت ۵ روز پیاپی و ۲ ساعت قبل از القای اولسر (اسید استیک ۴% ) به گروه های ۶ تایی رات نر نژاد ویستار تجویز و بافت مخاط به روش های ماکروسکوپی و پاتولوژی مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج بدست آمده مشخص نمود دوزهای ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم عصاره و ۵/۰ و ۱ میلی لیتر بر کیلوگرم اسانس در مجموع روی اکثر پارامترهای ارزیابی آسیبهای کولون موثر بوده اند لذا می توان اینطور نتیجه گیری کرد که مواد موثره گشنیز در هر دو فراکسیون عصاره و اسانس مورد آزمایش موجود می باشند و همچنین  عصاره هیدروالکلی گشنیز و اسانس آن در حفاظت از ایجاد کولیت اولسراتیو در مدل مورد استفاده موثر بوده و این اثربخشی با دوزهای بالاتر عصاره و از راه خوراکی افزایش می یابد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.