previous pauseresume next

ارزیابی الگوی تجویز آمفوتریسین- B و بررسی میزان ابتلا به واکنش های حین تزریق این دارو در بیماران بستری در مراکز پزشکی الزهرا(س) و سیدالشهداء (ع) اصفهان، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

ارزیابی مصرف دارو، به بررسی مداوم و نظام مند تجویز دارو و بررسی انطباق آن با معیارهای استاندارد از پیش تعیین شده می پردازد. آمفوتریسین – B یک داروی ضد قارچ وسیع الطیف است که علیرغم عوارض خطیر جانبی، هنوز برخی ازفرم های این دارو بهترین انتخاب درمانی برای بیماران با عفونت های قارچی مهاجم می باشد. این پروژه با هدف بررسی جوانب مختلف تجویز و مصرف این دارو در بیماران بستری در بیمارستان، بررسی فراوانی و انواع واکنش های حین تزریق و آگاهی از شرایط فعلی حاکم بر روند تجویز و مصرف این دارو انجام شده است. این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی و مقطعی می باشد. در این مطالعه بیمارانی که طی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در بیمارستان های سیدالشهداء (ع) و الزهراء (ع) بستری شده و داروی آمفوتریسین –B را دریافت نموده اند، وارد مطالعه شدند. اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل فرم با پیگیری روزانه بیماران توسط دانشجو و بر اساس اطلاعات کسب شده از پرونده بیمار استخراج شده و نیز از طریق ویزیت بیمار جمع آوری گردید. این فرم، شامل اطلاعاتی در زمینه موارد مصرف تجویز دارو، عوارض جانبی، دوز مناسب، فواصل تجویز و طول مدت درمان، تداخلات دارو/ دارو، نحوه آماده سازی دارو جهت تجویز، شیوه تجویز دارو به بیمار، پیش درمانی، پایش بالینی و آزمایشگاهی مرتبط با دارو و پیامد دارو درمانی بود.

از میان ۷۰ بیمار بستری در و دمرکز بیمارستان الزهراء (س) و بیمارستان سیدالشهداء (ع) در بازه زمانی دو سال، در خصوص موارد مصرف آمفوتریسین – B در بین بیماران مورد بررسی در دو بیمارستان، تب و نوتروپنی طول کشنده (۴/۶۱%)  بیشترین موارد را تشکیل می دادند. میانگین طول مدت درمان ۵/۳ ± ۲/۸ روز بود. بیشتر بیماران مورد مطالعه (۴۷%) آمفوتریسین – B را با دوز کمتر از ۱ میلی گرم بر اساس وزن (کیلوگرم) در روز دریافت می کردند. از ۷۰ نفر بیمار بستری، ۳۳ بیمار (۴۷%) دچار واکنش های حین تزریق شدند. در این دو مرکز بیشترین دارویی که در مرحله پیش درمانی مورد استفاده قرار می گرفت هیدروکورتیزون بود.

            در بیمارستان های مورد مطالعه عمدتاً رژیم های تجربی با دوز کمتری از دارو (کمتر از دوز استاندارد) و با مدت زمان کمتر از استاندارد تجویز می شود. با وجود اختلاف قیمت فرم ساده با لیپوزومال و عوارضی که برای این دارو ذکر شد، با تجویز صحیح دارو و رعایت پیش درمان های لازم، آمفوتریسین -  B یک داروی قابل تحمل و مفید برای بیماران می باشد. به نظر می رسد تدوین و اجرای یک دستورالعمل واحد کشوری می تواند در یکسان سازی الگوی تجویز پزشکان و نزدیک کردن این الگو به دستورالعمل های بین المللی موثر باشد.

 

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.