previous pauseresume next

ارسال ایده های جدید برای ارتقای فرآیندهای آموزشی

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آماده دریافت ایده های جدید آنان برای ارتقای فرآیندهای آموزشی و یا ایجاد تحول در امور مرتبط با این حوزه می باشد. در این راستا، بسته های تحول و نوآوری در آموزش ابلاغی وزارت متبوع و ظرفیت آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد. ایده های دریافتی در کمیته ای از همکاران ذیصلاح حوزه معاونت آموزشی بر اساس شاخصهای مشخص داوری و در صورت تایید، فرایند اجرایی شدن آن در قالب طرحهای توسعه آموزش توسط هیأت علمی صاحب ایده و در صورت نیاز با استفاده از ظرفیت همکاران مسئول در حوزه معاونت آموزشی تدوین و ارائه خواهد گردید. بدیهی است در صورت تأیید، طرح اجرایی ارائه شده از حمایتهای مادی و مشاوره ای لازم برخوردار خواهد گردید و در صورت دارا بودن شاخصهای لازم پس از اجرا، امتیاز دانش پژوهشی به آن تعلق گرفته و می تواند به عنوان  فرایند در جشنواره آموزشی شهید مطهری نیز شرکت نماید. همکاران هیات علمی می توانند حداکثر تا پایان اسفندماه سال جاری ایده های خود را در فرمت پیوست وارد و به سرکار خانم دکتر یمانی در EDC دانشگاه تحویل نمایند.  

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.