previous pauseresume next

اعضای هییت علمی گروه داروسازی بالینی

عکس

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی به لاتین

مرتبه علمی

لاین تحقیقاتی

تلفن دفتر

ایمیل

محمدرضا امیرصدری

Mohammadreza Amirsadri

استادیار

ارزیابی های هزینه-اثربخشی مرتبط با دارو

۰۳۱۳۷۹۲۷۰۶۶

amirsadri@pharm.mui.ac.ir

 

شیرین سادات بدری

Shirin-Sadat Badri

استادیار

دارو درمانی بیماریهای کلیه

۰۳۱۳۷۹۲۷۰۶۸

badri@pharm.mui.ac.ir

 

امیرهوشنگ زرگرزاده

Amir-Houshang Zargarzadeh

دانشیار

تجویز و مصرف منطقی داروها و مکمل ها

۰۳۱۳۷۹۲۷۰۶۹

zargarzadeh@pharm.mui.ac.ir

 

میرعلی محمد سبزقبائی

Ali-Mohammad Sabzghabaee

استاد

الگوی تجویز و ایمنی مصرف داروها

۰۳۱۳۷۹۲۷۰۷۰

sabzghaba@pharm.mui.ac.ir

رسول سلطانی

Rasoul Soltani

دانشيار

ارزیابی فارماکوتراپیوتیک داروها

۰۳۱۳۷۹۲۷۰۶۷

soltani@pharm.mui.ac.ir

 

شادی فرسایی

Shadi Farsaei

دانشیار

دارودرمانی بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه

۰۳۱۳۷۹۲۷۰۷۱

farsaei@pharm.mui.ac.ir

 

ازاده مقدس

Azadeh Moghaddas

استاديار

دارودرماني بيماران هماتولوژي/انكولوژي

۰۳۱۳۷۹۲۷۰۷۴

moghaddas@pharm.mui.ac.ir

 

سارا موسوی

Sara Mousavi

استادیار

تجویز و مصرف منطقی داروها در بیماریهای داخلی

۰۳۱۳۷۹۲۷۰۷۲

s.mousavi@pharm.mui.ac.ir

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.