previous pauseresume next

اعضای هیات علمی گروه فارماکولوژی

عکس

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی به لاتین

مرتبه علمی

لاین تحقیقاتی

تلفن دفتر

Email

دکتر محمود اعتباری

Mahmoud eteberi

دانشيار

Genotoxicityاثرات سمي داروهاوموادشيميايي وبيماريهاروي DNA

۳۷۹۲۷۰۸۲

etebari@pharm.mui.ac.ir

دکتر  عباس جعفریان دهکردی

Abbas jafarian

استاد

Cytotoxic and immunomodulatory effects of natural compounds

۳۷۹۲۷۰۸۳

jafarian@pharm.mui.ac.ir

دکتر ولی الله حاج هاشمی

Valiallah hajhashemi

استاد

نوروفارماكولوژي‌ (ضددرد، ضدالتهاب‌ و بررسي‌ اثر داروها بر اعتياد)

۳۷۹۲۷۰۸۰

hajhashemi@pharm.mui.ac.ir

 

دکتر علی حسینی شریف آبادی

Ali hoseini sharifabadi

استادیار

Organ Toxicities

۳۷۹۲۷۰۸۴

hosseini_a@pharm.mui.ac.ir

دکتر محمد ربانی

Mohammad rabani

استاد

دستكاري‌ ژني‌ با استفاده‌ از روشهاي‌ بيوتكنولوژي

۳۷۹۲۷۰۸۵

rabbani@pharm.mui.ac.ir

دکتر حسن صدرایی

Hasan sadaei

دانشيار

اثرات‌ داروها و گياهان‌ دارويي‌ بر روي‌ انقباضات‌ عضلات‌ صاف‌ ايلئوم‌، مثانه‌، رحم‌ با استفاده‌ از روش‌هاي‌ فارماكولوژي‌ invivo, invitro

۳۷۹۲۷۰۸۶

sadraei@pharm.mui.ac.ir

دکتر مهدی علی عمرانی

Mahdi aliomrani

استادیار

بررسي مكانيسم هاي توكسيكوژنوميكي بيماري ها با دخالت سيستم ايمني

۳۷۹۲۷۰۹۲

maliomrani@pharm.mui.ac.ir

دکتر آزاده مصری پور

Azadeh mesripour

دانشيار

نوروفارماکولوژی

۳۷۹۲۷۰۸۹

A_mesripour@pharm.mui.ac.ir

دکتر لیلا صفائیان

Leila safaeian

دانشيار

فارماکولوژی قلب و عروق

Cardiovascular pharmacology

۳۷۹۲۷۰۸۷

leila_safaeian@pharm.mui.ac.ir

محسن مینائیان

Mohsen minaeiyan

استاد

فارماكولوژي‌ GI

 

۳۷۹۲۷۰۸۸

minaiyan@pharm.mui.ac.ir

 اعضای هیات علمی بازنشسته گروه فارماکولوژی
عکس نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی به لاتین مرتبه علمی تاریخ بازنشستگی
دکتر عباس ادیب Abas adib استاد  
دکتر تقی قفقازی Taghi ghafghazi استاد ۸۵/۶/۳۱
 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.