previous pauseresume next

اعضای هییت علمی گروه فارماکوگنوزی

 

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی به لاتین

مرتبه علمی

لاین تحقیقاتی

تلفن دفتر

Email

دکتر غلامرضا اصغری

Gholamreza Asghari

استاد

استخراج و شناسایی ترکیبات ترپنوئیدی بر مبنای اثرات زیستی در محیط آزمایشگاه

۳۷۹۲۷۱۲۷

asghari@pharm.mui.ac.ir

دکتر بهزاد ذوالفقاری

Behzad Zolfaghari

استاد

جداسازی و شناسایی ترپنوئیدها و گلیکوزیدها

۳۷۹۲۷۱۲۸

zolfaghari@pharm.mui.ac.ir

دکتر سید مصطفی قنادیان

Syed Mustafa Ghanadian

دانشيار

جداسازی و شناسایی ترکیبات غیر فرار گیاهی

۳۷۹۲۷۱۳۱

ghanadian@ pharm.mui.ac.ir

دکتر مسعود صادقی دینانی

Masoud Sadeghi Dinani

استادیار

بررسی فارماکوگنوستیک ترپنوئیدها

۳۷۹۲۷۱۲۹

m_sadeghi@ pharm.mui.ac.ir

دكتر زینب یزدی نیاپور Zeinab Yazdiniapour استادیار جداسازي و شناسايي ترکيبات غير فرار گياهي ۳۷۹۲۷۱۳۶ yazdiniapour@pharm.mui.ac.ir
دكتر افسانه يكدانه Afsaneh Yekdaneh استاديار شناسايي و جداسازي ترکيبات غير فرار گياهي ۳۷۹۲۷۱۳۲ yekdaneh@pharm.mui.ac.ir    

 

 

دستیاران گروه فارماکوگنوزی

 

نام و نام خانوادگی

ورودی

تلفن دفتر

Email

مریم نیک عهد

۱۳۹۱

۲۶۲۱

nikahd8513@ yahoo.com

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.