previous pauseresume next

انجمن ایفسا (IPHSA)، روز جهانی آینده ای بدون پوسیدگی دندان

در این پروژه دانشجویان داروسازی مسئول  مشاوره ی دارویی، دانشجویان تغذیه مسئول مشاوره تغذیه و دانشجویان دندان پزشکی به معاینه دندان های مراجعه کنندگان با اولویت خردسالان پرداختند. همچنین جهت جذاب تر کردن بیشتر پروژه برای خردسالان غرفه های آموزشی، مسابقه و نقاشی برای کودکان برپا شد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.