previous pauseresume next

بازدید دانش آموزان از دانشکده داروسازی

آشنایی دانش آموزان با رشته داروسازی عمومی و تخصص های مربوطه و همچنین تاریخچه و قدمت دانشکده اولین قسمت از بازدید دانش آموزان بود که توسط استاد محترم گروه فارماکولوژی، جناب آقای دکتر ولی ا... حاج هاشمی ارائه گردید. سپس دانش آموزان ضمن بازدید از گروههای آموزشی، آزمایشگاهها و بخش های تخصصی دانشکده، پرسش های خود را با استادان، دستیاران و کارشناسان گروههای مختلف در خصوص چگونگی نحوه ورود به رشته داروسازی عمومی و تخصصی مطرح و اطلاعات لازم را کسب نمودند. در پایان بازدید، مربیان و دانش آموزان دبیرستانهای مذکور ضمن تشکر و قدردانی از رئیس و دیگر مسئولین دانشکده به خاطر همکاری لازم با آنها، مراتب سپاس و قدردانی را از حسن برخورد کارکنان دانشکده با دانش آموزان اعلام داشتند.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.