previous pauseresume next

بازدید دانش آموزان از دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، روز چهارشنبه سیزدهم اسفندماه سال ۹۳ تعداد ۷۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه فرزانگان امین (۱) از ساعت ۱۲-۸ از این دانشکده بازدید بعمل آوردند.

آشنایی دانش آموزان با رشته داروسازی عمومی و تخصصی و همچنین تاریخچه و قدمت دانشکده، اولین مرحله از بازدید دانش آموزان توسط دستیار محترم گروه فارماکولوژی انجام گردید. سپس دانش آموزان ضمن بازدید از گروههای آموزشی، آزمایشگاهها و بخش های تخصصی دانشکده، پرسشهای خود را با استادان، دستیاران و کارشناسان گروههای مختلف آموزشی در خصوص چگونگی نحوه ورود به رشته داروسازی عمومی و تخصصی مطرح و اطلاعات لازم را کسب نمودند.

در پایان بازدید، مربیان و دانش آموزان دبیرستان مذکور ضمن تشکر و قدردانی از رئیس و دیگر مسئولین دانشکده  به دلیل همکاری لازم با آنها، مراتب سپاس و قدردانی خود را از حسن برخورد کارکنان دانشکده با دانش آموزان اعلام داشتند.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.