previous pauseresume next

بررسی اثرات داروی بوپروپیون در درمان خستگی ناشی از سرطان در بیماران مبتلا به سرطان (CRF)، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

خستگی ناشی از سرطان (CRF) یکی از شایعترین علل شکایت در بیماران سرطانی می باشد که در همه مراحل بیماری می تواند روی دهد. CRF بیشتر از درد، تهوع و استفراغ می تواند باعث ناراحتی بیماران شود. مداخلات دارویی متعددی در جهت درمان این عارضه در بیماران ارزیابی و بررسی شده اند. هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیر داروی بوپروپیون آهسته رهش در درمان خستگی ناشی از سرطان در بیماران مبتلا به سرطان می باشد. در این کارآزمایی بالینی دو سویه کور، تصادفی و کنترل شده با دارونما، بیماران سرطانی مبتلا به خستگی به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه درمان روزانه ۱۵۰ میلی گرم بوپروپیون آهسته رهش به مدت یک ماه دریافت کردند. قبل از ورود به مطالعه و در پایان هفته چهارم، خستگی در بیماران با استفاده از پرسشنامه FACIT-F ارزیابی و بین دو گروه مقایسه شد. ۴۰ بیمار در قالب دو گروه بیست نفره داروی بوپروپیون آهسته رهش و دارونما را به صورت تصادفی دریافت کردند. آنالیز کوواریانس (ANCOVA) بهبود قابل توجهی را در میزان خستگی و کیفیت زندگی در گروه دریافت کننده داروی بوپروپیون آهسته رهش در مقایسه با میزان پایه نشان داد (P=0.000). پیامدهای ثانویه این مطالعه که شامل میزان افسردگی، شدت خستگی و وضعیت پرفورمانس بودند، تفاوت معنی داری بین دو گروه نداشتند. داروی بوپروپیون آهسته رهش به خوبی توسط بیماران تحمل شد.دریافت روزانه ۱۵۰ میلی گرم داروی بوپروپیون آهسته رهش به طور بارزی خستگی مرتبط با سرطان را در بیماران بهبود بخشید. از این رو بوپروپیون می تواند به عنوان یک داروی موثر و ایمن در درمان CRF در نظر گرفته شود.

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.