previous pauseresume next

بررسی اثرات ویتامین E در پیشگیری از نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتین در بیماران مبتلا به سرطان تحت درمان با رژیم های شیمی درمانی حاوی سیس پلاتین

سیس پلاتین یکی از پرکاربردترین داروهای ضد نئوپلاسم است که در درمان تومورهای جامد استفاده می شود. یکی از عوارض محدود کننده مصرف این دارو نفروتوکسیسیتی ناشی از آن است. مکانیسم های مختلفی برای نفروتوکسیسیتی ناشی از این دارو بیان شده است از جمله واکنش های التهابی، آسیب های ناشی از استرس اکسیداتیو و آلقاء آپتوز توسط این دارو جهت پیشگیری از این عارض روش های مختلفی پیشنهاد شده و به کار رفته است از جمله تجویز نرمال سالین با یا بدون فوروزماید یا مانیتول، استفاده از داروهای آنتی اکسیدان مانند ویتامین C، ویتامین E، آلوپورینول، ان – استیل سیستئین، آمیفوستین، استفاده از داروهای ضد التهاب مانند پنتوکسی فیلین و سالیسیلات ه. مطالعات مختلفی عمدتاً حیوانی نقش ویتامین E را در کاهش آسیب های کلیوی ناشی از سیس پلاتین بررسی کرده اند. دراکثر این مطالعات ویتامین E همراه با داروهای دیگر مانند ویتامین C یا سلنیوم تجویز شده است. مجموعه مطالعات به نفع تاثیر مثبت این گروه از داروها در کاهش نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتین بوده اند. اثر ویتامین E به تنهایی در پیشگیری از نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتین در بیماران سرطانی تا به حال بررسی نشده است. به همین دلیل این مطالعه به منظور بررسی اثرات ویتامین E در پیشگیری از نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتین در بیماران سرطانی تحت درمان با رژیم های حاوی سیس پلاتین صورت گرفت.۵۱ بیمار مبتلا به سرطان که رژیم های شیمی درمانی حاوی سیس پلاتین را دریافت می کردند وارد مطالعه شده و به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول (تعداد = ۲۶) ۴۰۰ واحد ویتامین E روزانه دریافت کردند و گروه دوم (تعداد= ۲۵) پلاسبو دریافت کردند. سطح سرمی سرم کراتینین، NGAL و میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) در هر دو گروه قبل از آغاز شیمی درمانی و قبل از هر دوره شیمی درمانی و یک ماه بعد از پایان نوبت چهارم اندازه گیری شد. سطح سرمی کراتینین و NGAL در گروه دریافت کننده ویتامین E به صورت معنی داری نسبت به مقدار پایه کاهش و میزان فیلتراسیون گلومرولی (GFR) در گروه دریافت کننده ویتامین E افزایش یافت و به صورت کلی ویتامین E به خوبی توسط بیماران تحمل و عارضه خاصی گزارش نشد.نتایج این مطالعه نشان داد که ویتامین E در مقابل نفروتوکسیسیتی ناشی از سیس پلاتین اثر محافظت کننده دارد و می تواند به عنوان یک مکمل ایمن و موثر مورد استفاده قرار گیرد.

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.