previous pauseresume next

بررسی اثر ضد التهابی اسانس و عصاره هیدروالکلی Rosa damascene Mill. بر کولیت اولسروز ناشی از اسید استیک در رات، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

بر اساس گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم غزل لطیفی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان « بررسی اثر ضد التهابی اسانس و عصاره هیدروالکلی Rosa damascene Mill.‎بر کولیت اولسروز ناشی از اسید استیک در رات» که به راهنمایی آقایان: دکتر محسن مینائیان و دکتر علیرضا قنادی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۳۱۹ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود. گیاه گل محمدی از خانواده Rosaceae  در نواحی مختلف دنیا و به طور گسترده در ایران (خصوصا کاشان) کشت می شود. در طب سنتی خواص ضد التهابی و مقوی معده برای آن ذکر شده است. این مطالعه با هدف بررسی اثر اسانس و عصاره هیدروالکلی گلبرگ های گل محمدی بر کولیت القا شده توسط استیک اسید در رات، انجام گرفته است. دوزهای مختلف خوراکی اسانس     ( ۴۰۰ ، ۲۰۰ و ۱۰۰ ) و عصاره هیدروالکلی (mg/kg۱۰۰۰ ، ۵۰۰ و ۲۵۰) و دوزهای داخل صفاقی عصاره هیدروالکلی (mg/kg۵۰۰ ، ۲۵۰ و ۱۲۵) ، در گروه های ۶ تایی رات نر ویستار، از ۲ ساعت قبل از القای کولیت و به مدت ۴ روز پیاپی تجویز شد. کولیت توسط تجویز داخل رکتال ۲ میلی لیتر استیک اسید ۴% القا گردید. نسبت وزن کولون مرطوب جدا شده به طول آن و شاخص های ماکروسکوپی، هیستوپاتولوژیکی و بیوشیمیایی (فعالیت آنزیم میلوپراکسیداز) مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که عصاره هیدروالکلی خوراکی در  تمام دوزهای مورد آزمایش و اسانس و عصاره هیدروالکلی تزریقی با کمترین دوز مورد آزمایش (به ترتیب  ۱۰۰ mg/kg۱۲۵)اسانس (  ۱۰۰) و عصاره هیدروالکلی تزریقی (mg/kg۱۲۵) توانستند تمامی شاخص های ماکروسکوپی، هیستوپاتولوژیکی و بیوشیمیایی را کاهش دهند. همچنین این نتایج چنین بیان می دارد که عصاره هیدروالکلی گل محمدی از راه خوراکی دارای فعالیت ضد التهابی مناسبی است و استفاده از این گیاه در منابع سنتی برای این منظور را تایید می کند. البته مطالعات بیشتری جهت شناسایی مواد موثره و مکانیسم های اثر آن ها مورد نیاز است.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.