previous pauseresume next

بررسی اثر ضد سالک اُستول در محیط برون تن و درون تن، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم الهه کردزاده از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان«بررسی اثر لیشمانیسیدال اُستول در محیط برون­تنی و درون­تنی» که به راهنمایی آقایان: دکتر سیدابراهیم سجادی، دکتر سیدحسین حجازی، دکتر عباسعلی اسکندریان و دکتر رضا ارجمند انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۱۴۴ به ثبت رسیده است با موفقیت دفاع نمود.

بیماری لیشمانیازیس (سالک) به گروهی از بیماری ها با تظاهرات بالینی جلدی، جلدی –مخاطی و احشایی اطلاق می شود که توسط گونه های متعددی از انگل های تک یاخته جنس Leishmaniaایجاد می گردد. متاسفانه تاکنون واکسیناسیون علیه لیشمانیا به اندازه کافی موثر نبوده و همچنین دارو درمانی به دلیل ظهور گونه های مقاوم، عوارض جانبی زیاد و هزینه های بالا با چالش های زیادی روبه رو بوده­است. لذا کشف اثر ضد لیشمانیای ترکیبات جدید از جمله ترکیبات طبیعی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

مطالعات گذشته­ای که در دانشکده داروسازی اصفهان صورت پذیرفت منجر به جداسازی کومارین پرنیله اُستول از گیاه Prangos asperulaBoiss.‎گردید که اثر ضد لیشمانیای جالب توجهی علیه پروماستیگوت های Leishmania majorاز خود نشان داد. بنابراین در این مطالعه به بررسی اثر ضد لیشمانیای این کومارین در محیط برون تن و درون تن (علیه آماستیگوت های L.major) پرداخته شده است.

ابتدا ماکروفاژهای موشی آلوده به انگل با غلظت­های فزاینده اُستول مجاور شدند. اثر ضد لیشمانیای اُستول به وسیله شمارش تعداد آماستیگوت­های زنده مانده در ۱۰۰ ماکروفاژ مورد بررسی قرار گرفت. سپس با تزریق زیر جلدی متاسیکلیک­های عفونی زخم­های لیشمانیوز جلدی در موش های BALB/cتلقیح شد. چهار هفته پس از تزریق، موش هایی که دارای اندازه زخم تقریباٌ یکسان بودند، تحت درمان با ژل ۲/۰% اُستول قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد اُستول علیه آماستیگوت­های L.majorاثر ضد لیشمانیا وابسته به غلظت نشان داد. میزان LC50پس از ۷۲ ساعت مجاورت با استول معادل با ۹۵/۱۴ میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد. بر خلاف اثری که تزریق داخل ضایعه­ای گلوکانتیم در کاهش اندازه زخم به جای گذاشت، اندازه زخم در موش های تحت درمان موضعی با اُستول کاهش پیدا نکرد. با این وجود در روز سی و دوم آزمایش گسترش زخمها در موش های تحت درمان با اُستول ۷۶% کمتر از موش های کنترل منفی بود.

مطالعه حاضر نتایج مطالعات قبلی انجام شده در دانشکده داروسازی اصفهان که اثر لیشمانیسیدال کومارین پرنیله استول بر پروماستیگوت­های L.‎ majorرا نشان داد، تکمیل می کند و نشان می دهد استول نه تنها بر فرم پروماستیگوت انگل بلکه بر فرم آماستیگوت انگل نیز دارای اثر کشنده است. این نتایج همچنین نشان داد که استول به عنوان یک ترکیب طبیعی مکمل می تواند در درمان کمکی لیشمانیوز جلدی موثر واقع گردد.

 

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.