previous pauseresume next

بررسی اثر ضد مالاریای عصاره اندام هوایی گیاه (Ferulago angulata) و کومارین استخراج شده سوبروزین اپوکساید در موش سوری و مقایسه اثر آن با کلروکین،در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، در تاریخ یکشنبه ۹۴/۱/۲۳ خانم مهناز کاظمی از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «بررسی اثر ضد مالاریای عصاره اندام هوایی گیاه (Ferulago angulata) و کومارین استخراج شده سوبروزین اپوکساید در موش سوری و مقایسه اثر آن با کلروکین» که به راهنمایی آقایان: دکتر سید ابراهیم سجادی و دکتر نادر پسته چیان انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۹۳۱۴۵ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

مالاریا یکی از بیماریهای شایع عفونی میباشد که توسط گونه­های مختلف پلاسمودیوم ایجاد می­شود و سالانه منجر به مرگ تعداد بسیاری از مبتلایان می گردد. افزایش مقاومت به داروهای ضد مالاریای موجود و اثرات ضد لیشمانیایی مشاهده شده از برخی کومارینهای گیاه Ferulago angulata، موجب شد تا در این مطالعه جهت یافتن ترکیبات موثر و مقرون به صرفه با منشاء طبیعی به بررسی اثرات ضد مالاریایی عصاره گیاه
 Ferulago angulataو کومارین سوبروزین اپوکساید حاصل از آن پرداخته شود. در این پروژه ابتدا عصاره گیری اندامهای هوایی گیاه Ferulago angulataبه روش ماسراسیون و با استفاده از حلال اتانول ۸۰% انجام و برای استخراج کومارین از روش سوکسله و حلال n-هگزان استفاده شد. سپس کومارین پرنیله سوبروزین اپوکساید به صورت کریستال از عصاره جداسازی گردید. یافته­ها نشان می­دهد که این گیاه و خصوصاً کومارین سوبروزین اپوکساید موجود در آن فعالیت قابل ملاحظه ضد مالاریایی دارند و میتوان این گیاه را بعنوان یک منبع جدید ضد مالاریا در نظر گرفت. سوبروزین اپوکساید با غلظت mg/kg۱۰۰ بدلیل بیشترین اثر ضد پارازیتمی مطلوبترین اثر ضد مالاریایی را دارا بود. به منظور تکمیل مطالعه حاضر، انجام آزمایشات دیگر نظیر تست پیشگیری، تست درمانی و مطالعات بررسی سمیت عصاره گیاه و سوبروزین اپوکساید لازم می باشد.


 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.