previous pauseresume next

بررسی بیان ژن سیتوکراتین- ۱۹ در سلول های جدا شده از تومور در خون زنان مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم ستاره سلطانی از رساله کارشناسی ارشد بیوشیمی خود تحت عنوان «بررسی بیان ژن سیتوکراتین -۱۹ در سلول های جدا شده از تومور در خون زنان مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک» که به راهنمایی آقایان: دکتر مجتبی پنجه پور و دکتر فریبرز مکاریان انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۱۴۱۷ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

سرطان پستان شایعترین سرطان در زنان است. این سرطان در یک سوم بیماران منجر به متاستاز می شود که دلیل اصلی مرگ و میر است. سلول های توموری پس از جدا شدن از تومور اولیه از طریق جریان خون وارد اندام های دیگر شده و می توانند ضایعات متاستاتیک تشکیل دهند. بنابراین سلول های جدا شده از تومور در جریان خون (Circulating Tumor Cells)مسئول ایجاد متاستاز هستند. آنالیز و بررسی CTCها می تواند برای تشخیص عود متاستاتیک یا پیشرفت بیماری، پیگیری درمان و کاهش اثرات جانبی داروها به کار گرفته شود. در این مطالعه بیان ژن سیتوکراتین -۱۹ (CK-19)در سلولهای در گردش تومور در نمونه خون زنان مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک با گروه شاهد نرمال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه ممکن است از نظر بالینی برای شیمی درمانی، پیشرفت درمان، تشخیص و عود مجدد در بیماران مبتلا به سرطان قابل استفاده باشد.

۲۱ بیمار مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک و ۲۰ فرد سالم بدون سابقه سرطان در این تحقیق شرکت کردند که از هر کدام ml۱۰ خون حاوی EDTAگرفته شد. با استفاده از محلول فایکول سلولهای تک هسته ای خون به همراه سلولهای توموری ( که از لحاظ دانسیته مشابه هستند) از سایر اجزای خون جدا شد. بیان ژن CK-19و همچنین GAPDHبه عنوان ژن خانه دار با استفاده از روش real-time qPCR(سایبرگرین) در سلول های جدا شده بررسی شد.

نتایج نشان داد علاوه بر روشهای سلولی از مارکرهای مختلفی برای تشخیص CTCها در سرطان پستان استفاده می شود. CK-19مارکری است که در ۹۰ درصد از بافت سرطان پستان مهاجم بیان شده است و به طور گسترده برای تشخیص سلولهای سرطان پستان در بافت مزانشیمی استفاده می شود و به نظر می رسد حساس ترین و قابل اعتمادترین تومور مارکر برای تشخیص CTCها در سرطان پستان باشد. لذا ژن سیتوکراتین -۱۹ می تواند به عنوان یک مارکر برای پیگیری نتایج درمان بیماران یا عود بیماری در بیماران مبتلا به سرطان پستان مورد بررسی قرار گیرد.

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.