previous pauseresume next

بررسی نگرش فارغ التحصیلان رشته¬ی داروسازی شاغل در شهر اصفهان درمورد تاثیر پایان نامه در آینده ی شغلی آنها، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، در تاریخ شنبه۹۳/۶/۱۵ خانم نفیسه پرورش از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان « بررسی نگرش فارغ التحصیلان رشته­ی داروسازی شاغل در شهر اصفهان درمورد تاثیر پایان نامه در آینده ی شغلی آنها» که به راهنمایی آقای دکتر سیدابوالفضل مصطفوی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۸۹۲۴۴ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

پایان نامه معمولاً اولین نمود توان تحقیقاتی و استنباطی دانشجو در فرآیند تحصیل است. دانشجویان دوره­ی دکتری عمومی داروسازی موظفند در پایان تحصیلات خود یک اثر تحقیقاتی در زمینه های مرتبط با این رشته ارائه دهند. داروسازان پس از فراغت از تحصیل در داروخانه ها، کارخانه ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها مشغول به کار می شوند اما بیشتر آنها در داروخانه ها فعالیت دارند. اکثر موضوعات مربوط به پایان نامه های داروسازی در ارتباط با ارائه خدمات در داروخانه نبوده و به صورت تحقیقات پایه ای در دیگر زمینه های تحقیقاتی مرتبط می باشد. بررسی و شناخت میزان تاثیر پایان نامه در آینده ی شغلی فارغ التحصیلان داروسازی می تواند موجب آشنا شدن برنامه ریزان با نقاط ضعف و قوت و همچنین شناخت میزان اثربخشی و بهره وری این واحد درسی شده و در صورت نیاز به اصلاح آن بپردازند. هدف از انجام این تحقیق بررسی نگرش فارغ التحصیلان رشته داروسازی شاغل در شهر اصفهان به عنوان یک جامعه آماری نمونه در مورد تاثیر پایان نامه در آینده ی شغلی آنها می باشد.

            در این تحقیق تعداد ۱۲۸ پرسشنامه تهیه و بین فارغ التحصیلان رشته داروسازی شاغل در شهر اصفهان توزیع گردید که در نهایت ۱۰۴ پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ی خود ایفا بود که روایی و پایایی آن تایید گردیده بود. پرسشنامه ها شامل دو بخش سوالات دموگرافیک و سوالاتی در خصوص نگرش فارغ التحصیلان نسبت به میزان تاثیر پایان نامه در آینده ی شغلی آنها بود. نتایج حاصل با نرم افزار SPSSمورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.

نتایج بدست آمده نشان داد انجام تحقیق در قالب پایان نامه باعث افزایش مهارت های پژوهشی فارغ التحصیلان شده ولی در آینده شغلی آنها به خصوص کسانی که در داروخانه مشغول به ارائه خدمت می شوند تاثیر شاخصی ندارد. نمره ی نگرش فارغ التحصیلان نسبت به تاثیر پایان نامه در آینده ی شغلی آنها عدد ۰۵/۳ به دست آمد که با در نظر گرفتن عدد نمره ی ۳ به عنوان میانگین نمره ی آزمون، نمره­ی به دست آمده در حد متوسط می باشد.

دستاورد نهایی:واحد پایان نامه به عنوان یک واحد درسی تحقیقاتی می تواند ارتقاء توان پژوهشی فارغ التحصیلان رشته داروسازی را در پی داشته باشد، لیکن تاثیر مستقیم آن در آینده شغلی ایشان نیازمند هدفمند کردن آن می باشد. در صورتی که بتوان موضوعات پایان نامه ها را با توجه به نیازهای شغلی آتی دانشجویان انتخاب کرد می توان انتظار داشت که در آینده شغلی آنها تاثیر بیشتری داشته باشد.


 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.