previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی «آشنایی با سامانه نظام پیشنهادات» در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، اولین جلسه آموزشی آشنایی و استفاده از سامانه نظام پیشنهادات با حضور رئیس دانشکده، معاون اداری مالی و تعدادی از کارکنان دانشکده روز دوشنبه ۹۴/۲/۲۶ از ساعت ۱۱ صبح لغایت ۱۳ در کلاس شهید خرازی برگزار گردید.

ابتدا رئیس محترم دانشکده جناب آقای دکتر مینائیان ضمن اشاره به اهداف کلی جلسه مذکور اظهار داشتند: توانایی بکارگیری شیوه های کاربردی دریافت ایده ها، نگرش ها، طرح های پیشنهادی، کسب توانایی، ارائه پیشنهادها و آشنایی عملی با شیوه کار سیستم الکترونیکی نظام پیشنهادها، مواردی است که همکاران پیشنهاد دهنده و اعضای کمیته پیشنهادات طی این جلسات فرا خواهند گرفت و انشاءا... با ارائه پیشنهادات سازنده باعث ارتقاء در کیفیت خدمات و آموزش خواهند شد.

سپس جناب آقای مهندس محسن باطنی مسئول کمیته پیشنهادات دانشکده، توضیحاتی در خصوص تاریخچه نظام پیشنهادات و تاثیر آن بر افزایش تولید و خدمات در عرصه های مختلف ارائه نمودند.

در پایان جلسه سرکار خانم بدرالسادات مساوات عضو محترم کمیته پیشنهادات دانشکده نحوه آشنایی با نرم افزار نظام پیشنهادات، شیوه ثبت نام و ارائه پیشنهاد در این سامانه را برای همکاران تشریح نموده و به پرسش های همکاران در خصوص جزئیات سامانه پاسخ دادند.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.