previous pauseresume next

برگزاری دومین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشکده

سرکار خانم دکتر بدری معاون محترم دانشجویی و فرهنگی دانشکده، در خصوص تغییر زمان برگزاری انتخابات مذکور اظهار داشتند: با اجرای انتخابات در اردیبهشت ماه، فرصت و زمان بیشتری برای دانشجویان و دبیران شورای صنفی ایجاد می شود تا در طول سال تحصیلی برای پیگیری مشکلات رفاهی، آموزشی و پژوهشی دانشجویان اقدام نمایند و همچنین زمان  ایجاد شده می تواند برای انسجام و نظم بخشی داخلی شوراهای صنفی نیز تاثیرگذار باشد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.