previous pauseresume next

بند چهارم مصوبات چهل و چهارمین شورای دانشگاه

بند چهارم مصوبات چهل و چهارمین شورای دانشگاه که از ساعت ۱۲:۳۰ لغایت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۱۰/۹۷ در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل گردید.

بند چهار: مکاتبه شماره ۶۸۶۵/۳/د به تاریخ ۲۲/۹/۹۷ مدیر محترم تحصیلات تکمیلی مشتمل بر بند ششم مصوبات هشتمین جلسه تحصیلات تکمیلی مورخ ۱۳/۹/۹۷ منضم به نامه شماره ۲۲۹۹/۱۲/د مورخ ۵/۹/۹۷ دانشکده بهداشت در خصوص تهیه آئین نامه اجرایی دوره MPH جهت تحصیل همزمان دانشجویان استعداد درخشان رشته های دکترای عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که با همکاری مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی تدوین گردیده بود، مطرح و مورد تایید قرار گرفت و مقرر گردید آئین نامه مربوطه با ظرفیت پذیرش هفت نفر برای اولین دوره از سال تحصیلی جاری اجرایی گردد.

فایل پیوست: 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.