previous pauseresume next

تهیه و ارزیابی قرص دهانی سریع از هم باز شونده اندانسترون با استفاده از سوپر از هم پاشاننده های طبیعی، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، آقای سینا کوشا از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان«تهیه و ارزیابی قرص دهانی سریع از هم باز شونده اندانسترون با استفاده از سوپر از هم پاشاننده های طبیعی» که به راهنمایی آقایان: دکتر مجید طباخیان و دکتر محمدعلی شاطالبی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۱۴۰۹ به ثبت رسیده است، با موفقیت دفاع نمود.

یکی از مشکلات شایع همه گروههای سنی مخصوصاً کهن سالان و کودکان، سختی در بلع موقع مصرف فرآورده های دارویی جامد می باشد. قرص های دهانی سریع از هم باز شونده یکی از فرم های دارویی جدیدی است که ضمن حل این مشکل، زمان شروع اثر دارو را نیز کاهش می دهد و باعث می شود داروهایی خصوصاً با کاربردهای اورژانسی سریعاً اثر فارماکولوژیک خود بر بیمار را اعمال نماید.

این مطالعه در مورد تهیه و ارزیابی قرصهای دهانی سریع از هم باز شونده اندانسترون با استفاده از سوپر از هم پاشاننده ی نیمه سنتتیک کراس کارملوز و از هم پاشاننده ی طبیعی کرایاگام می باشد. با استفاده از نرم افزار Design Expertدر یک طراحی ۲ فاکتور در ۳ سطح، و مشخص کردن ویژگی های اختصاصی قرص های سریع از هم بازشونده، تعداد ۹ فرمولاسیون جدید پیشنهاد گردید. فرمولاسیون های این مرحله دارای ۲ متغیر شامل مقدار کرایاگام و مقدار کراس کارملوز نسبت به آویسل بود که در آنها کرایاگام در سه سطح ۵، ۱۰ و ۱۵ میلی گرم و کراس کارملوز نیز در سه سطح ۳، ۶ و ۹ میلی گرم به کار برده شده است.

پس از ساخت و ارزیابی فرمولاسیون های اولیه نهایتاً این نتیجه حاصل شد که قرص های دهانی سریع از هم بازشونده اندانسترون با استفاده از کرایاگام به عنوان سوپر از هم پاشاننده طبیعی به مقدار ۸۸/۷ میلی گرم در قرص های ۱۵۰ میلی گرمی و همچنین کراس کارملوز به مقدار ۷۸/۷ میلی گرم در قرص های ۱۵۰ میلی گرمی قابلیت تهیه را دارا می باشد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.