previous pauseresume next

تهیه و ارزیابی یک پوشش دهنده زخم با استفاده از نانوفیبرهای باکتریال آزاد کننده ی آرژنین برای تسریع بهبود زخم، در دانشکده داروسازی

ترمیم  زخم یک فرآیند پیچیده است که به دنبال آسیب بافتی ایجاد می شود و منجر به تجدید استحکام بافت میشود. یکی از اهداف علم پزشکی، ترمیم زخم در زمان کوتاهتر و با عوارض جانبی کمتر است. از میان پلیمرهای مختلف، نانو سلولزهای باکتریال کاربرد فراوانی را در تهیه پوشش دهنده های زخم هیدروکلوئیدی دارند. علاوه بر لزوم استفاده از پوشش دهنده های زخم، استفاده از فاکتورهای ترمیم کننده زخم مانند نیتریک اکساید می تواند بهبود زخم را به حالت بهینه برساند. جهت افزایش میزان نیتریک اکساید در سطح زخم می توان از سوبستراهای آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز مانند آرژنین استفاده کرد.

نتایج این مطالعه نشان داد که آرژنین می تواند به مقدار کافی با پیوندهای الکترواستاتیک به نانو سلولزهای باکتریال متصل شود. با توجه به خصوصیات فیزیکوشیمیایی مناسب ژل حاوی نانوسلولزهای باکتریال تغییر سطح یافته با آرژنین دارای pH برابر ۷ و کاهش سریع سایز زخم در گروهی که با این ژل درمان شده اند و همچنین افزایش فرآیند اپیتلیوم سازی، ساخت کلاژن و رگ زایی در گروه تحت درمان با ژل ذکر شده، می توان این ژل را به عنوان پوشش دهنده مناسبی جهت ترمیم زخم معرفی نمود.

 

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.