previous pauseresume next

داروخانه آموزشی

در حال حاضر دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان دارای ۴ داروخانه تخصصی آموزشی بشرح جدول زیر است که با اتکاء به دعای خیر مراجعین محترم و درآمدهای اختصاصی خود مشغول به فعالیت می­باشد.

 

نام داروخانه

محل

تاریخ تأسیس

تعداد پرسنل

نحوه فعالیت

تلفن تماس

داروخانه شهید منتظری

خیابان شمس­آبادی-واقع در جنب بیمارستان
عیسی­بن مریم

۱۳۶۱

۱۵

روزانه

۳۲۳۶۶۰۰۵

داروخانه امام سجاد (ع)

خیابان استانداری-واقع در جنب مرکز پزشکی نور و حضرت علی­اصغر (ع)

۱۳۶۳

۲۷

شبانه روزی

۳۲۲۱۱۱۴۱

داروخانه الزهراء (س)

واقع در بیمارستان الزهراء

۱۳۸۳

۱۳

شبانه روزی

۳۶۲۰۱۳۳۴

داروخانه سیدالشهدا (ع)                    واقع در مجاورت بیمارستان سیدالشهداء (ع)                    ۱۳۹۰ ۵ روزانه                                    ۳۲۳۵۴۰۷۰ 

 

 
 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.