previous pauseresume next

دانشگاه جشنواره مدیریت دانش را در قالب جشنواره های نظام پیشنهادات وثبت تجارب برگزار می نماید.

دانشگاه در نظر دارد جشنواره مدیریت دانش  را در قالب جشنواره های نظام پیشنهادات وثبت تجارب به شرح زیر برگزار نماید.

الف: جشنواره نظام پیشنهادات

  1. محورهای جشنواره:
  • کاهش هزینه ها و مدیریت منابع در نظام سلامت
  • حمایت از کالای ایرانی در نظام سلامت
  • راههای مقابله با تحریم ها در نظام سلامت
  • ارتقا خدمات ، اصلاح فرآيندها و  تکریم ارباب رجوع درنظام سلامت با رویکرد حقوق شهروندی

 

  1. ثبت پیشنهادات از طریق سامانه نظام پیشنهادات به نشانی: http://sus.behdasht.gov.ir
  2. مهلت ثبت پیشنهادات مرتبط با محورهای جشنواره از تاریخ ۱/۱۰/۹۷ تا ۲۰/۱۰/۹۷

 

ب: جشنواره ثبت تجارب

  1. پیرو بخشنامه شماره ۷۵۷۱/۲/د مورخ ۳/۵/۹۷ (موضوع: استقرار وراه اندازی سامانه ثبت تجارب) کارکنان می توانند همچنان نسبت به ثبت تجارب در سامانه زیر اقدام نمایند.
  2. ثبت تجارب از طریق سامانه ثبت تجارب به نشانی :   http://exm.behdasht.gov.ir 
  3.  تجاربی ملاک انتخاب برای جشنواره خواهد بود که تا تاریخ ۲۰/۱۰/۹۷ در سامانه مزبور توسط داوران کشوری مورد ارزیابی  قرار گرفته باشد . شایان ذکر است تجارب ثبت شده از زمان استقرار سامانه مربوطه ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.