previous pauseresume next

راه اندازی صفحه کمیته ایمنی در وبسایت دانشکده داروسازی

صفحه کمیته ایمنی دانشکده داروسازی شامل دستورالعمل های ایمنی کار در آزمایشگاه ومواد شیمیایی ،فیلم های آموزشی ،چک لیست های ایمنی،....راه اندازی شد.جهت دسترسی به لینک مربوطه  در وبسایت دانشکده داروسازی مراجعه فرمایید.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.