previous pauseresume next

ساخت نانونیوزم های دارورسان در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

محققان دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان، در تحقیقی به مطالعه اثر استفاده از نانو حامل­ها جهت درمان عفونت­های درون سلولی پرداختند. اثربخشی و کارایی بهتر داروی محبوس در سامانده­ی نانو حامل پیشنهادی در مقایسه با داروی آزاد در نمونه ­ی کشت شده از دستاوردهای این تحقیق است.

خانم دکتر وجیهه اکبری دانش آموخته مقطع دکتری بیوتکنولوژی در این خصوص بیان کرد: در میان نانو حامل های دارویی می­توان به نانونیوزوم ها اشاره کرد که سامانه های کروی چند لایه هستند که به عنوان جایگزین فسفولیپیدهای لیپوزومی در نظر گرفته می شوند.

هدف این تحقیق ساخت نانو نیوزوم های حاوی سیپروفلوکساسین بعنوان یک داروی ضد عفونت برای درمان
عفونتهای سلولی بوده است وی با بیان اینکه اندازه­ی این نانوحامل در حدود ۱۶۰ تا ۶۰۰ نانومتر می باشد خاطر نشان کرد:

نانوحامل نیوزوم می تواند سیستم دارورسانی مناسبی با کارایی و ایمنی بالا برای استفاده علیه عفونت های درون سلولی باشد، البته ترکیب اجزای سازنده و اندازه­ی ذرات، تاثیر به سزایی بر اثر بخشی آن خواهد داشت.

دکتر اکبری در خصوص نتایج به دست آمده افزود: اگر چه این طرح راهکاری جدید برای درمان عفونت های درون سلولی ارائه نموده است اما نیاز به مطالعات درون تنی بیشتری دارد. لذا با توجه به اینکه عفونت های درون سلولی نسبت به درمان های موجود مقاوم هستند و درمان آنها یک چالش اساسی در حوزه پزشکی است، ادامه این تحقیق برای ساخت دارویی موثر ارزشمند خواهد بود. در روند تکمیل مطالعات، این نانو حامل به روش هیدراتاسیون لایه نازک (Film hydration)تهیه و اندازه ذره ای آنها با روش فراصوت کاهش داده شد. همچنین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی فرمولاسیون های تهیه شده شامل بررسی قابلیت تشکیل نیوزوم، تعیین درصد محبوس سازی دارو، مطالعه­ی توزیع اندازه ذره­ای وزیکول­ها و تعیین حداقل غلظت مهاری داروی آزاد و محبوس علیه گونه باکتری Staphylococcus aureousانجام شد.

در مرحله بعدی از فرمولاسیون های برگزیده به منظور دارورسانی درون سلولی در مدل استاندارد کشت سلولی (ماکروفاژهای موش Balb/c، سلول های J774) جهت ریشه کن کردن عفونت درون سلولی استافیلوکوک طلائی استفاده شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده، این تیم تحقیقاتی هم اکنون در حال بررسی کاربرد نانونیوزوم ها برای انتقال سایر داروها از جمله داروهای ضد سرطان هستند.

این پژوهش حاصل همکاری دکتر حجت صادقی- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان –دکتر وجیهه اکبری و همکارانشان است که نتایج آن در مجله Journal of Nanoparticle Research(جلد ۱۵، شماره۴، سال ۲۰۱۳، صفحات ۱ تا ۱۴) منتشر شده است.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.