previous pauseresume next

طراحی، فرمولاسیون و ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آدامس دارویی کلوتریمازول، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

وقتی سیستم ایمنی بدن انسان ضعیف می شود، کاندیدا آلبیکنس باعث بروز ضایعات قارچی در حفره دهانی میگردد. کلوتریمازول یکی از درمان های دارویی اصلی کاندیدیازیس به صورت موضعی است. اما شکل دارویی مناسبی برای مصرف موضعی دهانی ندارد. آدامس های دارویی سامانه مناسبی جهت دارورسانی سیستمیک و موضعی از راه دهان می باشند. هدف از این مطالعه طراحی، فرمولاسیون و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی آدامس دارویی کلوتریمازول می باشد. ۱۲ فرمولاسیون توسط برنامه Design-Espert مدل D-optimal طراحی و در این طراحی پایه ها متغیر مستثل و درصد آزادسازی متغیر وابسته بود. متغیر این فرمولاسیون ها در مقادیر پایه های نرم و سخت و همچنین مقادیر شیرین کننده ها متفاوت بودند. مخلوط پایه های آدامس شامل الوازتی، ۴۸۷، فروت سی و استیک (به مقدار ۶۰ الی ۸۰ میلی گرم) ابتدا وزن و سپس جهت نرم شدن، روی بن ماری قرار داده شدند. ۱۰ میلی گرم پودر کلوتریمازول همچنین شیرین کننده ها شامل مانیتول، زایلیتول، مالتیتول، شکر و گلوکز مایع به این مخلوط اضافه و به خوبی مخلوط شدند. در نهایت زمانی که دمای مخلوط به ۴۰ درجه سانتیگراد کاهش یافت، طعم دهنده مورد نظر به آن اضافه شده و مخلوط گردید. پس از اختلاط کامل، توده آدامس خارج و روی صفحه شیشه ای قرار داده شد و سپس در دمای اتاق در ضخامت و ابعاد مناسب، به قطعات کوچکتر قالب زده شدند. آدامس های ساخته شده با تست یکنواختی وزن، تست یکنواختی محتوا، بررسی خصوصیات ارگانولپتیک فرمولاسیون های مختلف، بررسی آزادسازی کلوتریمازول از پایه آدامس و ارزیابی خواص مکانیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. فرمولاسیون F14 پس از انجام ارزشیابی های ذکر شده به عنوان برترین فرمولاسیون از لحاظ خواص ارگانولپتیک شناخته شد. این فرمولاسیون از لحاظ سختی و نرمی امتیاز مناسب داشت، هیچگونه چسبندگی به دندان نداشت و از حجم مناسب برخوردار بود و همچنین طعم مطلوب و قابل قبولی داشت. در نتایج پانل تست اولیه دو طعم دهنده توتی فروتی و اکالیپتوس انتخاب شدند و در مرحله نهایی پانل تست، توتی فروتی به عنوان مناسبت ترین طعم دهنده برگزیده شد. نتایج حاصل از آزادسازی دارو از پایه آدامس نشان داد که این فرمولاسیون بعد از ۳۰ دقیقه ۸۹% و پس از ۴۵ دقیقه ۹۶% از مقدار کلوتریمازول را آزاد نموده است.

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.