previous pauseresume next

طراحی، فرمولاسیون و ارزیابی خواص فیزیکوشیمیایی قرص سریع باز شونده دهانی دیمن هیدرینات، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

هدف از این مطالعه طراحی، فرمولاسیون و ارزیابی خواص فیزیکوشیمایی قرص بازشونده دهانی دیمن هیدرینات ۲۵ میلی گرم بود که در کوتاهترین زمان در حفره دهان از هم پاشیده شود. این محصول برای نوزادان، سالمندان و افرادی که در بلعیدن دچار مشکل هستند به راحتی قابل استفاده است.

۳۱ فرمولاسیون در ۳ گروه از طریق نرم افزار Design-Expertنسخه ۷ طراحی و گروه ۱ شامل پایه های از هم پاشاننده قوی، گروه ۲ شامل پایه های جوشان و گروه ۳ شامل پایه های جوشان و از هم پاشاننده قوی با هم قرار گرفت. نرم افزار Design-Expertفرمولاسیون های مناسب را پیشنهاد و فرمولاسیون بهینه در هر گروه انتخاب و قرصها با روش direct compressionتولید شدند. قرصها با آزمایش های فرسایش پذیری، ضخامت، سختی، تغییرات وزنی، محتوای ماده موثر، یکنواختی محتوی، زمان از هم پاشیدن، زمان خیش شدن، تست انحلال و میزان محتوای رطوبت بررسی گردیدند.

مخلوط پودرها وقرصهای سریع باز شونده دهانی دیمن هیدرینات در تمام تست ها در محدوده مورد نظر قرار داشتند. نتایج نشان داد که فرمولاسیون های حاوی هر دو پایه جوشان و از هم پاشاننده قوی دارای زمان از هم پاشی کمتری نسبت به سایر فرمولاسیون ها بودند.

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.