previous pauseresume next

طراحی و بومی سازی ۱۰ پیکتوگرام USP و ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به داروخانه های آموزشی دانشگاه از کاربرد آن، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اصفهان

استفاده از اشکال و تصاویر حاوی اطلاعات به منظور انتقال اطلاعات مورد نیاز در داروخانه به بیماران یکی از ابزارهایی می باشد که عدم وجود آن در داروخانه های کشور به وضوح مشاهده می شود. استفاده از پیکتوگرام هایی که با شرایط و متناسب با فرهنگ ایرانی طراحی شود، می تواند این انتقال را بهتر و سریعتر انجام دهد.پیکتوگرام ها و بر چسب های حاوی دستورات کمکی در به یادآوری اطلاعات ارائه شده در زمینه ی نحوه ی مصرف دارو به بیماران خصوصاً افراد بی سواد و کم سواد کمک کننده هستند. این مطالعه به منظور شناسایی پیکتوگرام های پرکاربرد و ایجاد تغییرات لازم و بومی سازی هر پیکتوگرام متناسب با فرهنگ رایج کشور و شرایط بیماران ایرانی انجام شده است. ابتدا ۱۰ پیکتوگرام پرکاربرد فارماکوپه آمریکا توسط ۵ داروساز مجرب انتخاب و ارزیابی میزان تفسیر صحیح از پیکتوگرام ها توسط ۵۷۳ مراجعه کننده به ۴ داروخانه ی آموزشی صورت گرفت. تغییرات لازم و بومی سازی ۵ پیکتوگرام با توجه به تفسیر افراد و نظرات آنها و همچنین منطبق بودن آنها با معیارهای International Organization for Standardication ‪(ISO)‬ انجام شد. در مرحله­ ی بعد یک بنر حاوی اطلاعات مربوط به تمامی پیکتوگرام ها در ۳ داروخانه­ ی آموزشی بر روی پایه استند قرار گرفت. همچنین برچسب های حاوی پیکتوگرام ها بر روی جعبه و یا بلیستر ۲۱۹ مراجعه کننده الصاق و در آخر شماره­ ی تماس آنها جمع آوری و پس از ۳ تا ۷ روز از تجویز داروها میزان رضایت مندی از پیکتوگرام ها در قالب پارامترهایی ارزیابی شد. پنج پیکتوگرام با توجه به معیارهای ISO نیاز به تغییر در طراحی داشتند. سطح سواد تاثیر مستقیم در تفسیر صحیح از پیکتوگرام ها داشت. بیشترین پیکتوگرام استفاده شده در مرحله ی چهارم پیکتوگرام"A : همراه با غذا مصرف شود" بود. بر اساس اعلام بیماران ۱/۹۹% آنها دستورات پیکتوگرام ها را در خصوص نگهداری و مصرف داروها به درستی رعایت کردند. نود و چهار و یک دهم درصد افراد معتقد بودند پیکتوگرام ها باعث شدند اطلاعات در ذهن آنها باقی بمانند و ۸/۹۶% موافق با استفاده از پیکتوگرام ها در داروخانه ها بودند. با توجه به رضایت مندی بالای بیماران در خصوص نقش مثبت پیکتوگرام ها در به یادآوری اطلاعات دارویی و متعاقب با آن استفاده ی بهتر از داروهای تجویز شده، پیشنهاد می شود، این برچسب ها در داروخانه ها مورد استفاده قرار گیرد.

 

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.