previous pauseresume next

طراحی فرمولاسیون و ارزیابی قرص های سریع باز شونده دهانی بتاهیستین ، در دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به گزارش روابط عمومی دانشکده، خانم ماندانا صانعیان از رساله دکتری عمومی خود تحت عنوان «طراحی فرمولاسیون و ارزیابی قرص های سریع باز شونده دهانی بتاهیستین»که به راهنمایی آقای دکتر ابوالفضل اصلانی انجام شده و به شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۶۶۱ به ثبت رسیده است با موفقیت دفاع نمود.

قرص های سریع باز شونده دهانی یک فرم خوراکی جامد هستند که به راحتی در حفره های دهانی از هم پاشیده می شوند و بر همین اساس یک فرم دارویی بسیار مطلوب برای کودکان، سالمندان و بیماران روانی می باشد. این مطالعه با هدف طراحی و فرمولاسیون قرص های سریع باز شونده دهانی بتاهیستین انجام گردید. بتاهیستین داروی اصلی در درمان بیماری مینیر می باشد. قرص ها با روش پرس مستقیم تهیه شدند. در این مطالعه برای فروپاشی قرص ها از سوپر از هم پاشاننده های کراس پوویدون، سدیم کراس کاملوز، سدیم استارچ گلیکولات و همچنین از اکسپیان های جوشان (اسید سیتریک همراه با سدیم بی کربنات)استفاده شد. مخلوط پودرها از نظر کمپرس پذیری و جریان پذیری مورد مطالعه قرار گرفتند و سپس قرص های ساخته شده از نظر یکنواختی محتوای دارویی، زمان فروپاشی در محیط in vitro، تغییرات وزنی، شکنندگی و زمان مرطوب شدن و پروفایل آزادسازی دارو مطالعه و بررسی شدند.

زمان فروپاشی برای فرمولاسیون های حاوی سوپر از هم پاشاننده ها ۱۱۶-۶/۱۳ ثانیه و این زمان برای قرص های حاوی اکسپیان جوشان ۶/۱۱۲-۳/۴۲ گزارش شد. زمان از هم پاشیده شدن، در استفاده همزمان دو سوپر از هم پاشاننده به نسبت ۱ به ۱، نسبت به استفاده مجزا از آنها، کوتاه­تر بود. یعنی ترکیب دو سوپر از هم پاشاننده با هم اثر هم افزایی دارند. استفاده همزمان از کراس پوویدون و کراس کارملوز زمان از هم پاشیده شدن ۷ ثانیه، یعنی بهترین زمان از هم پاشی بین فرمولاسیون­ها را داشت.

همچنین زمان از هم پاشیده شدن در ترکیب یک اکسپیان جوشان با یک سوپر از هم پاشاننده کوتاه تر از زمان از هم پاشیده شدن در استفاده مجزا از هر یک بود. زمان فروپاشی برای اینگونه فرمولاسیون های ترکیبی ۶/۱۹- ۶/۱۱ ثانیه گزارش شد. پس استفاده از ترکیب دو سوپر از هم پاشاننده با مقدار کمتر و یا استفاده از ترکیب یک سوپر از هم پاشاننده با مقدار کمتر همراه اکسپیان های جوشان، به جای استفاده از مقدار بالای آنها به صورت مجزا، مطلوب تر می باشد.

 
 
 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.